UN7496872 1C1
9. august 2023

Børn skal gå i skole - ikke på arbejde

Foto: UN Photo

Sommerferien er slut og et nyt skoleår er startet. I Danmark glæder mange børn sig til at komme i skole og møde klassekammeraterne igen, mens andre starter i skole for første gang.

Helt så heldige er mange børn verden over dog ikke. 78 millioner børn i verden går ikke i skole, og 168 millioner børn mellem 5 og 17 år arbejder på verdensplan. Når børn ikke kommer i skole, lærer de ikke at læse, de lærer ikke at regne, og de når aldrig at uddanne sig i et omfang, så de kan klare sig selv som voksne. De kommer aldrig til at bidrage til deres lands udvikling. De kommer ikke til at tjene penge nok til at komme på sygehuset, hvis de bliver syge, eller til at forsørge deres børn til den tid. Alt det, der skal til for at opbygge bæredygtige samfund på den lange bane.

Der er lang til at opfylde verdensmål 4, der handler om kvalitetsuddannelse.

Krige og kriser verden over er med til at holde børn fra at gå i skole. Det er både krigen i Ukraine, tørken i Somalia, den særdeles ustabile situation i Sudan eller Talibanernes invasion af Afghanistan, der holder børn væk fra skolen. Ikke mindst holder fattigdom børn fra skolen. Forældre er tvunget til at sende børn ud i arbejde, så de kan hjælpe med at forsørge familien, fremfor at sende dem i skole. Børn der ikke går i skole, har større risiko for at blive giftet bort tidligt eller blive gravide.

UNICEF arbejder verden over med at rådgive regeringer, så de holder børn fra skadeligt børnearbejde, og arbejder for gratis skolegang, så alle børn har mulighed for at komme i skole i få en bedre fremtid.

En ny rapport fra Education Cannot Wait, som er FN’s fond til uddannelse af børn i katastrofeområder viser, at 224 millioner børn lever i kriser, og tallet er steget med 2 millioner på bare et år. I Ukraine forsøger man sig med onlineundervisning, da kun en tredjedel af børnene kan møde fysisk op i en skole. Enten fordi krigen gør at de ikke kan komme ud, at de er flygtet til en anden del af landet, eller simpelthen fordi skolen er bombet væk. Det er bedre end ingenting, men erstatter ikke det at gå fysisk i skole og have klassekammerater.

Børn må aldrig være dem, der lider mest under krig og fattigdom. Derfor er FN’s programmer og ikke mindst udviklingsbistand helt altafgørende for, at børn bliver hvor de hører til. Nemlig i skolen.