UNEP Plastik Forurening (1)
5. juni 2023

Bekæmp forureningen fra plastik: I dag markerer FN Miljødag med plastik-fokus

                                                                                                                                                                                                   Foto: UNEP

FN's Miljødag - World Environmental Day - markeres 5. juni med plastik som tema, og der er fokus på løsninger på plastikforureningen med kampagnen: BEAT PLASTIC POLLUTION. Miljødagen blev indstiftet i forbindelse med FN’s miljøkonference i Stockholm i 1972, og den bliver arrangeret af FN’s Miljøprogram.

Verden er i færd med at blive oversvømmet af plastik. Der bliver produceret omkring 400 millioner tons plastik om året, hvoraf halvdelen kun bliver anvendt én gang. Mindre end 10 procent af plastikken bliver genbrugt. Omkring 19-23 millioner tons plastik havner hvert år i søer, floder og havet. Hertil kommer, at mikroplastik finder vej ind i fødevarer i drikkevand og i den luft, som vi indånder. Plastik er, med andre ord, en tikkende bombe under miljøet. Og dertil kommer at vi alle bruger plastik hver eneste dag. Vores forbrug er enormt.

I marts 2022 besluttede FN's medlemslande at sætte en stopper for plastikforurening med en resolution, og en bindende aftale herom skal være færdigforhandlet i 2024. Om resolutionen sagde danske Inger Andersen, der er Executive Director af FN's Miljøorganisation UNEP, sådan her: 'Dagen i dag markerer planetens sejr over engangsplastik. Det er den vigtigste multilaterale miljø-aftale siden Paris-aftalen. Resolutionen sikrer at fremtidige generationer kan leve med plastik i stedet for at frygte for konsekvenserne af brugen af den.' 

I maj 2023 kom UNEP’s rapport: 'Hvordan verden kan stoppe plastikforurening og skabe en genanvendelsesøkonomi'. Rapporten gennemgår forslag til, hvordan plastik kan genanvendes, recirkuleres og beskriver løsninger, der kan tackle den nuværende globale plastikforurening. 

Løsningerne findes, og de kan stadig nå at blive implementeret! Men det kræver at vi

- upcycler - det vil sige burger kasserede produkter til at skabe nye

- recycler - bruger produktet igen og igen

- downcycler - hvor produktet laves om til et nyt med en lavere værdi.

Læs mere herom på denne side. 

Du kan læse mere om FN’s Miljøprogram for plastik her.