CSW67 Hero (1)
8. marts 2023

8. marts: Kvindernes internationale (kamp)dag har fokus på digital udvikling

FOTO: UN Women

I dag er det FN’s dag for kvinder. I Danmark kender vi den som kvindernes kampdag, og globalt har 8. marts været en officiel FN-dag siden 1977.

Der er stadig langt til ligestilling, også i Danmark, og der er meget at kæmpe for. Ikke bare i dag, men hver dag. Men lige i dag er kvinderne i fokus. FN-forbundets arbejde med menneskerettigheder omfatter naturligvis også kvinders rettigheder, nationalt og internationalt, selvom dagen internationalt handler mere om rettigheder og mindre om kvindekamp. I Europa kan kvindernes internationale kampdag føres tilbage til en socialistisk konference i Danmark i 1910. Afsættet var valgret til kvinder. Forløbet er nærmere omtalt her.

FN-forbundets menneskeretsudvalg har lavet en kort oversigt over både historien og hvordan vi markerer dagen i dag. 

 

International Womens Day 2023

Hvert år er der et tema for den internationale kvindedag. I 2002 var det 'Ligestilling i dag fører til bæredygtighed i morgen'.

I 2023 er valgt 'DigitALL: Innovation and technology for gender equality' – med fokus på at kvinder mange steder i verden har ringere adgang til internettet end mænd. Det kan f.eks. skyldes, at smartphones i nogle lande er en relativ stor udgift, men kan også være udtryk for en holdning til kønsroller. Læs mere om dagen her.

FN-forbundet har siden 2003 fulgt den globale digitalisering og har i år udgivet et nyt politikpapir herom, med fokus på digitale rettigheder, herunder lige adgang for kvinder og mænd. Du kan læse papiret her.

 

FN-forbundets arbejde med kvinders rettigheder

Om Kvindekonventionen: FN’s Konvention om Afskaffelse af Alle Former for Diskrimination Imod kvinder.” (CEDAW) fra 1979 er det primære afsæt for FN-forbundets arbejde med kvinders rettigheder: Læs mere her. 

Det løbende arbejde med at følge op på konventionen er forankret i Kvindekommissionen, på engelsk Commission on the Status of Women. Netop nu mødes Kommissionen i New York, og du kan læse mere om mødet og Kommissionens arbejde her.  

Konkret er FN-forbundets repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem i mødet i FN’s Kvindekommission. Det er det 67. møde siden konventionens vedtagelse. Et hovedpunkt er ”kvinder og digitalisering” – og vil handle både om lige adgang og om at beskytte kvinder og piger mod digitalt misbrug.

FN-forbundet arrangerer også møder med fokus på kvinders forhold. Aktuelt planlægges et møde om 'kvinder i Mellemøsten', med fokus på henholdsvis afghanere og kurdere. Mere information vil følge senere.

 

Det globale rettighedsarbejde

Knyttet til FN’s arbejde med kvindekonventionen er der også en ekpertkomité, hvor alle lande hvert femte år bliver 'tjekket' om de lever op til konventionen. Danmark var senest til eftersyn i 2021, og konklusionerne fremgår her.

 

FN’s særlige organisationer

Kvinder vilkår indgår generelt i FN’s arbejde og i FN under- og særorganisationer. Der er imidlertid to organisationer med særligt fokus på kvinder. Den ene er UN Women, som blev dannet i 2010. UN Women har som overordnet målsætning at skabe kønslighed og styrke kvinders position i samfundet. Du kan læse mere om organisationen og de mange initiativer, lige her. 

Den anden er UNFPA, også kaldet FN’s befolkningsorganisation, stiftet i 1969. Den har særligt på (kvinders) seksuelle og reproduktive rettigheder samt reproduktiv sundhed, f.eks. sikre fødsler. Med andre ord; kvinders ret til at bestemme over egen krop.

 

Hvad sker der 8. marts?

Landet over markeres kvindernes kampdag med arrangementer, lige fra foredrag til demonstrationer, fyraftensmøder og samtalesaloner. Kvinderådet, som er kollektivt medlem hos FN--forbundet, reklamerer for arrangementer landet over, og her kan du få et overblik. 

FN-forbundets egen kalender er også opdateret med en lang række gode tilbud, som du kan læse mere om her, og Københavnskredsen i FN-forbundet vil deltage i en demonstration som ”Kvindeoprør” står i spidsen for, det kan du læse mere om her.