2023 Unwomen 16 Days Of Activisim Static 09 (1)
4. december 2023

16 Days of Activism

Foto: UN Women

Ifølge UN Women har næsten én ud af tre kvinder været offer for fysisk partnervold. Yderligere viser tal, at fire ud af fem kvinder og piger lever i lande, hvor de ikke er juridisk beskyttet mod vold. Disse tal er alarmerende, og understreger behovet for forandring, netop som kampagnen ” 16 Days of Activism” sætter fokus på.

I disse dage foregår den årlige globale kampagne ”16 Days of Activism Against Gender Based Violence”. Kampagnen er et opråb til alle om, at der må og skal ske forandring når det kommer til kønsbaseret vold. 16 Days of Activism begyndte d. 25. november og afsluttes d. 10. december, som er FN’s dag for menneskerettighedserklæringen. Dette signalerer, at vold mod kvinder og piger udgør et brud på menneskerettighederne.

Kampagnen har kørt siden 1991 og har til formål at øge opmærksomheden omkring kønsbaseret vold og skabe handling på et globalt plan. Under dette års kampagne er temaet ”UNITE! Invest To Prevent Violence against Women and Girls”. Dette tema markerer et vigtigt skift i fokus. Det understreger, at der er behov for investeringer i forebyggelse af vold mod kvinder og piger, og dette kræver både politiske, økonomiske og sociale ressourcer. Målet er at skabe et samfund, hvor vold ikke længere eksisterer og ikke længere er en normalitet.

Hashtagget #NoExcuse opfordrer til en kollektiv afvisning af enhver undskyldning for ikke at handle og bekæmpe vold. Flere steder i verden blev begyndelsen på kampagnen markeret på forskellig vis.

I Aarhus lyste rådhuset op i orange farver for at vise støtte til kampagnen. Aarhus kommune har yderligere udsendt en pressemeddelelse, som også beskriver, hvordan FN-forbundet og Aarhus kommune arbejder for verdensmål nr. 5, som er ligestilling mellem kønnene. FN-forbundet er blandt andre medunderskriver på denne pressemeddelelse. Selvom kampagnen kun varer 16 dage, skal den være et bevis på, at kampen mod kønsbaseret vold er aktuel hver dag, og indsatsen for forandring skal fortsætte.