Amir Arabshahi Gasmecd3mqq Unsplash
6. november 2022

Store forventninger til COP27 i Sharm el-Sheikh

FOTO: Amir Arabshani/ Unsplash

Klimatopmødet COP27 er skudt i gang med store forventninger om, at der findes løsninger på den energikrise, krigen i Ukraine har kastet os ud i, at verdens ledere præsenterer – og holder - mere ambitiøse 2030-mål for udledning af drivhusgasser, og at vi tager ansvar for at ruste udviklingslandene til følgerne af klimakrisen. Det bliver også være klimamødet, hvor de rige lande vil blive holdt op på det løfte, de gav i København i 2009. Her påtog de sig at finansiere et årligt beløb på 100 mia. USD til netop følgerne af kllimakrisen, en støtte, der dog endnu ikke har udmøntet sig.

Hvorfor er det så vigtigt? Fordi mange naturkatastrofer som udviklingslandene oplever som bl.a. ekstremt vejr, tørke, der ødelægger høsten, cykloner og forhøjet vandstand oftest er skabt af de klimaændringer, som er skabt af i-lande som blandet andet Danmark. Det skyldes industrien som udleder drivhusgasser. Derfor bør udviklingslande have en kompensation for deres tab.

Krigen i Ukraine har kastet hele verden ud i en kæmpe energi-, fødevare- og forsyningskrise oven i en global inflation, hvilket kan gøre det sværere for alle lande at opfylde deres forpligtelser. Men det kan også tvinge landede til at tænke i alternativ og vedvarende energi, hvilket Holland og Danmark allerede har gjort.

Med mere end 30.000 registrerede deltagere til COP27 bidrager både regeringer, erhvervslivet, NGO’er og deltagere fra civile samfund i mødet. Vi følger løbende med i topmødet, som du kan læse mere om her.