Udenrigs Og Sikkerhedspolitisk Strategi 2022
1. februar 2022

Regeringen vil styrke Danmarks engagement i FN

Regeringen har fremlagt en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for de kommende år, hvor der lægges op til en styrkelse af Danmarks engagement i blandt andet FN​.

Strategien bygger på et nyt værdikompas, der er centreret om fem nøgleord: Værdidiplomati, tryghedsdiplomati, klimadiplomati, migrationsdiplomati og det økonomiske diplomati.

Til det forklarer udenrigsminister Jeppe Kofod: "Strategiens prioriteter afspejler, at udenrigspolitik og indenrigspolitik i dag hænger uløseligt sammen. De forandringer, vi kæmper for i Danmark, kræver også, at vi kæmper for danske interesser og værdier i verden. Forsvaret for danskernes tryghed, velfærd og ikke mindst klimakampen stopper ikke ved landets grænser. Det kræver globalt engagement, stærkt transatlantisk og europæisk samarbejde".

I strategien lægges der blandt andet op til, at Danmark skal styrker sit engagement i FN og op­ruster vores diplomatiske tilstedeværelse. Regeringen ønsker at bidrage til at sikre et tidssvarende FN, som de udtrykker det, der er med til at håndtere globale udfordringer, som har betydning for Danmarks værdier, tryghed og velfærd. Danmark skal styrke det multilaterale samarbejde i blandt andet FN:

"Vi skal arbejde for et FN, der giver Danmark en større stemme i verden og gør Danmark tryggere. Med det danske kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd vil vi gøre Danmark til verdens tillidsmand og forny det danske FN-engagement. Vi vil kæmpe for et globalt fællesskab, der samler verden om reelle og bæredygtige løsninger – på ulighed, irregulær migration, bæredygtighed, klimakrisen og konflikter," hedder det i strategien.

Regeringen skriver også, at den vil arbejde for et FN, der står vagt om de internationale spilleregler, fremmer en mere progressiv verden og bekæmper uretfærdighed:

"Vi vil støtte reformer, der sikrer, at FN fortsat kan udfylde og udvikle sin rolle som stedet, hvor verden finder sammen om at definere grundlæggende rettigheder, regler for fredeligt samarbejde og ambitioner for bæredygtig udvikling. Udpegningen af Danmark som medforhandlingsleder for drøftelserne om reform af FN’s Sikkerhedsråd viser, at Danmark tager ansvar som brobygger og arbejder for fælles løsninger i FN – også på de svære spørgsmål. Vi tager ansvar for at fremtidssikre FN. Med vores EU-familie, det stærke transatlantiske bånd og samarbejdet med andre ligesindede skal vi være drivkræfter for et mere handlekraftigt og effektivt FN, både internationalt og på landeniveau. Vi arbejder derfor også for, at FN's medlemslande, og ikke mindst verdens rigeste lande, betaler deres fulde bidrag til FN til tiden".

Derudover vil regeringen forsøge at fremme forhandlingerne om reformer af FN’s Sikkerhedsråd. Den har tilført nye ressourcer i form af udsendte diplomater til Danmarks FN-repræsentation i New York og FN-kontoret i København.

Du kan læse hele strategien her.