Disability UN Lily Solmssen
3. december 2022

Mennesker med handicap kæmper hver dag

Foto: UN Photo/ Lily Solmssen

Den 3. december er det FN’s internationale handicapdag. En dag der siden 1992 har haft fokus på de vilkår og udfordringer, mennesker med et handicap oplever verden over. Hver dag kæmper mennesker med handicap for at få lov til at ligne et liv præcis magen til alle andres, og for at få den hjælp, støtte og værdighed, som de har krav på. 

Siden handicapkonventionen trådte i kraft i Danmark i 2009 er konventionen blevet brugt som en ramme for at skabe opmærksomhed – og løsninger – på de udfordringer, som mennesker med et handicap oplever. Formålet med handicapkonventionen er at sikre, at personer med handicap kan få fuldt udbytte af menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder samt at fremme respekten og værdigheden hos personer med handicap, men stiller ingen krav til de enkelte lande om at iværksætte bestemte initiativer på bestemte tidspunkter.

Alene i Danmark er der en stor overrepræsentation af mennesker med handicap, der er sat uden for arbejdsmarkedet, som ikke får den familie de ønsker sig eller som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Mere end 500.000 mennesker i Danmark lever med et handicap. Læs mere om handicappedes vilkår hos Danske Handicaporganisationer.

Også internationalt har mennesker med handicap hårde vilkår: Det anslås, at der er 1 milliard mennesker der har et handicap. Af dem bor 80 procent i et udviklingsland. 46 procent af alle over 60 år har et handicap, og mennesker med handicap er blevet hårdest ramt af COVID-19. Læs mere her, hvor FN uddyber problemstillingen.

FN-forbundet mener, at vores politikere skal tage ansvar for at alle mennesker kan leve det liv, de har krav på, og ikke skal lade sig begrænse af et handicap, som forringer deres liv, muligheder for arbejde og uddannelse, eller økonomiske situation.