Jorden set fra Apollo 17
22. april 2022

Naturen lider

I dag, den 22. april, er det FN’s Internationale Moder Jord Dag. En dag, hvor fokusset er på jorden og dens tilstand.
Det er et bekymrende syn, der møder os, når vi ser på vores jords tilstand: Menneskeskabte klimaændringer i naturen samt forbrydelser, der forstyrrer biodiversiteten (som skovrydning, ændringer i arealanvendelsen, intensiveret landbrug og husdyrproduktion eller den voksende ulovlige handel med vilde dyr), er med til at fremskynde planetens ødelæggelse.
 
Havene fyldes med plastik og bliver mere og mere forsuret. Ekstrem varme, skovbrande og oversvømmelser samt en rekordstor atlantisk orkansæson har påvirket millioner af mennesker.
 
Vi skal gøre noget nu. Vidste du f.eks., at…

• Jorden mister hvert år 4,7 millioner hektar skov – et areal større end Danmark.

• Et sundt økosystem hjælper med at beskytte os mod disse sygdomme. Biologisk mangfoldighed gør det vanskeligt for patogener at sprede sig hurtigt.

• Det anslås, at omkring en million dyre- og plantearter nu er truet af udryddelse.

Sidste år udgav FN rapporten "Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies". Her oversættes den nuværende videnskabelige viden til skarpe, klare og fordøjelige faktabaserede budskaber, som verden kan relatere til og følge op på.Foto: FN/NASA