Hvidbog om FN cover
5. september 2022

Hvidbog om FN

Ny hvidbog med pejlemærker for Danmarks FN-politik

Danmarks synes at have høje ambitioner for Verden og FN i hvidbogen 'Fælles om Fremtiden', der kan hentes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Bl.a. kan man læse:

'Vi har brug for FN for at imødegå presset på de værdier, Danmark er bygget på: menneskerettigheder, demokrati, frihed, lighed (også mellem kønnene; dem alle sammen), retfærdighed og fælles spilleregler for store og små.

Vi har brug for FN for at fastholde og udvikle den internationale retsorden, der er fundamentet for trygheden, velstanden og velfærden i Danmark. Uden folkeretten og den gensidige respekt for internationale aftaler ser vi ind i en verden, hvor magt er ret. Hvor uforudsigeligheden hersker. Og hvor små lande bliver klemt og mister både indflydelse og økonomisk råderum.

Vi har brug for FN for at håndtere kriser og ustabilitet, der påvirker sikkerheden i Europa og trygheden i Danmark. Ofte er FN – i samarbejde med regionale partnere – den eneste aktør, der har vilje, evne og legitimitet til at håndtere både konflikterne og deres grænseoverskridende konsekvenser i form af bl.a. flygtningekriser, international terrorisme, organiseret kriminalitet og irregulær migration. Det gælder især i Afrika.

Kun ved at fremtidssikre og revitalisere det forpligtende internationale samarbejde kan vi finde langsigtede løsninger på vor tids sammensatte, forbundne og grænseoverskridende problemer. Det gælder uanset, om vi taler om klimakrise, smitsomme sygdomme, fødevare- og energikrise eller ekstrem ulighed. Det er derfor, FN har brug for, at lande som Danmark, der bakker op om de grundlæggende internationale spilleregler og universelle værdier, med fornyet kraft kaster sig ind i kampen for at styrke, sikre og forsvare et tidssvarende og troværdigt FN.

FN er en hjørnesten i dansk udenrigs-, udviklings- og sikkerhedspolitik. At støtte FN er ikke bare noget, Danmark gør. Det viser også, hvem vi er. Hvilke værdier vi står for, tror på og kæmper for: Menneskerettighederne. Ligestilling mellem kønnene. Ret og pligt. Stærke fællesskaber. Ens spilleregler for alle. Og solidaritet, så de bredeste skuldre bærer mest.'