Konf Aarhus Sep 2022
19. september 2022

FN’s fredsarbejde – Danmarks fremtidige rolle

Tilmeld dig til konferencen på Aarhus Universitet - onlinedeltagelse er også mulig. Frist er udskudt til den 23/9.

Danmark har igen og igen bekræftet sin opbakning til det fredsbevarende arbejde, men har siden begyndelsen af 00’erne i praksis prioriteret anderledes. I den nye danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som blev lanceret i januar 2022, lægges der øget vægt på det multilaterale samarbejde gennem FN, og Danmark vil arbejde for et stærkt FN, ’der står vagt om de internationale spilleregler’ og bekæmper uretfærdighed. Der vil også være støtte til reform af FN for at gøre organisationen bedre i stand til at varetage sine funktioner. Med en vis stolthed fremhæves det, at Danmark er blevet udpeget til (med)forhandlingsleder for reform af Sikkerhedsrådet. Endelig spiller Danmarks kandidatur til medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd i perioden 2025-26 en vigtig rolle i strategien.

FN-konferencen på Aarhus Universitet er organiseret i 3 blokke om henholdsvis FN og stormagterne, krigens love og Danmarks FN-politik.

Læs mere og tilmeld dig her.