Timbuktu
17. oktober 2022

Finanslovsforslaget for 2023 sætter Danmark først

Grafik: Timbuktu Fonden

Når regeringen skal fordele udviklingsbistanden, er der én vinder – og det er Danmark. Det står lysende klart med Timbuktu Fondens analyse af finanslovsforslaget for 2023. Danmarks førsteplads skyldes, at mere end 3 mia. kr. reserveres på forhånd til at dække danske udgifter i forbindelse med modtagelsen af de 50.000 flygtninge fra Ukraine, regeringen forventer vil søge hertil i 2022 og 2023.

Og på trods af at verdens fattigste rammes langt hårdere end Danmark af COVID 19-pandemi, klimaforandringer og øgede fødevarepriser som følge af krigen i Ukraine, så afviser regeringen at hæve udviklingsbistanden over de 0,7 pct. af BNI, som tidligere har været et absolut minimum – og som svarer til niveauet for 40 år siden. Når resten af pengene i puljen skal fordeles, så er det også i stigende grad danske interesser der kommer først. F.eks. udlejer Kosovo udlejer fængsler til Danmark – og får dansk udviklingsbistand. Rwanda samarbejder om at modtage flygtninge fra Danmark – og får dansk udviklingsbistand. Det er urimeligt.

Samlet set er der også et fald i støtten til sundhed og ligestilling, som i flere år har været et dansk fokusområde, og i forslaget er der lagt op til et fald til 770 mio. kr. i 2023, hvilket er 125 mio. kr. lavere end i 2022. Der forventes dog et tilsagn om et højere bidrag fra 2024. Samtidig øremærkes flere penge til enkelte projekter i modsætning til den tidligere praksis med kernebidrag, som er tilskudspenge man selv kan disponere over.

Rapporten 'Danmark først' gennemgår finanslovsforslaget for 2023 og lægger op til en bekymring over fremtidens danske udviklingssamarbejde, og om den kommer til at handle mere om danske interesser, end om klodens fattigstes. Læs rapporten her.

Timbuktu Fonden er en selvstændig fond oprettet i 2008 med det formål at fremme kritisk og nytænkende journalistik om globale udviklings- og resursefordelingsspørgsmål. Læs mere om fonden her.