DK sikkerhed og forsvar cover oktober 2022
4. oktober 2022

Dansk sikkerhed og forsvar

Rapporten ’Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035’ ser ingen rolle for FN

Vurderingen fra ’Den sikkerhedspolitiske analysegruppe’ om den internationale sikkerhedssituation er dyster, hvor øget stormagtsrivalisering svækker det regelbaserede internationale system yderligere.

Som de bl.a. skriver i rapporten: ”Stormagtsrivaliseringen vil også præge arbejdet i FN’s Sikkerhedsråd. Udviklingen er ikke ny, men krigen i Ukraine har bidraget til en markant forværring af samarbejdsklimaet i Rådet. Det er endnu for tidligt at vurdere de fulde konsekvenser af Ruslands invasion på tværs af Rådets dagsordener. Det synes dog klart, at Sikkerhedsrådet også fremover vil udgøre en central platform for den vigtige kamp om det globale narrativ, jævnfør den russiske brug af Rådets åbne møder til at sprede desinformation og propaganda om krigen i Ukraine.

Med geopolitikkens genkomst og den globale værdikamp bliver det også vanskeligere at opnå enighed i Sikkerhedsrådet om håndteringen af kriser og konflikter, der truer international fred og sikkerhed, herunder også stabiliteten i Europa og Danmarks nærområder. Der vil således efter alt at dømme ikke frem mod 2035 kunne vedtages nye fredsoperationer i Rådet med robuste stabiliseringsmandater. Også forlængelsen af eksisterende mandater til såvel FN-ledede som delegerede fredsoperationer, herunder mandaterne for EU’s militære operationer, tegner til at blive stadigt vanskeligere, om end ikke umulige. Det er fortsat vurderingen, at stormagterne ikke har interesse i at handlingslamme Sikkerhedsrådet helt, og der vil således formentligt godt kunne opnås enighed i Sikkerhedsrådet om mere begrænsede indsatser, for eksempel med henblik på at sikre humanitær adgang, overvåge våbenhviler eller facilitere fredsforhandlinger.”

I det hele taget er der ingen ambitioner i rapporten om hvordan FN kan bruges, eller hvilken rolle Danmark kan spille i FN’s arbejde. Så det er ikke her vi kan finde ambitiøse anbefalinger for kommende dansk medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd - hvis vi altså bliver valgt.

Læs selv rapporten på Forsvarsministeriets hjemmeside