Planet B Kevin Snyman Pixabay
21. november 2022

COP27: Ny klimafond men ingen lette løsninger

Foto: Kevin Snyman/ Pixabay

COP27 er netop afsluttet, og skønt det langt fra gav de nødvendige fremskridt i forhold til at begrænse udledning af drivhusgasser, var der enighed om at stifte en fond for ’tab og skader’, det der på engelsk kaldes ’Loss and Damage’.  Fonden skal hjælpe de udviklingslande, der rammes af klimakatastrofer, og som er særligt sårbare over for klimaforandringer som tørke, oversvømmelser og højere vandstande. Det blev dog ikke besluttet, hvor pengene til fonden skal komme fra. På samme måde drøftede man den tidligere aftale, hvor de rigeste lande i perioden mellem 2020 til 2025 skal give 100 mia. kroner om året til de fattigste for at finansiere grøn omstilling og tilpasning til klimaforandringerne. Trods de gode intentioner er denne aftale stadig ikke udført.

’Det er positivt at der kommer løfter om penge til tab og skader. Det vil hjælpe mennesker, der kæmper med oversvømmelser, tørke og cykloner. Men pengene skal ikke tages fra det eksisterende budget’, understreger klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, Mattias Söderberg, i en fælles udtalelse fra 92- gruppen, som er et forum for bæredygtig udvikling.

Også i forhold til reduktion af udledning af drivhusgasser vurderes aftalen som vag. Der er nemlig ikke skrevet et krav ind i aftalen om fuldkommen at udfase fossile brændstoffer. Der blev kun enighed om at nedfase både olie, kul og gas. Det er simpelthen ikke ambitiøst nok.

COP27 kom i mål med meget, men ambitionerne kunne sagtens skrues i vejret. Lad os sende en opfordring til den nye danske regering, når den kommer på plads, at den må sætte sig i spidsen for at ikke bare indfri de nye aftaler, men også gerne gå i spidsen og tage klimakrisen endnu mere alvorligt.

Læs mere om 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling her, hvor du også kan læse deres pressemeddelelse efter COP27. Læs FN’s opsummering af COP27 her.