Flygtninge (1)
6. april 2022

Putins angreb på Ukraine vidner om behovet for en ny verdensdagsorden

Coronakrisen og Ukraine-krigen skaber problemer, som vedrører europæernes sikkerhed og værdier. Vi skal arbejde endnu tættere sammen nu.

Ruslands brutale invasion af Ukraine er et brud på Folkeretten og FNs Charter, har skabt millioner af flygtninge fra landet, først til Polen, Moldova og Rumænien. Lidelserne som flygtningene og de internt fordrevnes oplevelser er ubeskrivelige og skaber traumer for disse mennesker, resten af livet og specielt for børnene.

Verdenssamfundet har ikke “værktøjer” til at stoppe Ruslands præsident Putin. I stedet bruges økonomiske sanktioner overfor Kremls ledere, men de rammer lige såvel den russiske befolkning.

Ulykkeligvis er Kina og USA samtidig inde i en handelskrig, hvor kræfterne hellere skulle bruges til at stoppe Putins invasion af Ukraine og til at opbygge en ny sikkerhedspolitik for verdenssamfundet, med FN som samlingspunkt.

Endvidere er mange af de traditionelle demokratiske samfund truet af demagoger og autokrater. I 2011 var der 50 diktaturer i verden, i dag er der 79.  Selv USA's demokratiske udvikling har været udsat for prøvelser, som endnu ikke har givet den stabilitet, som mange regeringer og befolkninger har sat deres forhåbninger til!

EU er blevet udsat for store udfordringer i samarbejdet. Nu gælder det ikke kun handelssamarbejdet, men også europæernes egen sikkerhed og demokratiske værdier har givet nogle voldsomme interne diskussioner. Emner der desværre har været givet lav prioritet, fordi politikerne og befolkningerne ikke troede, at europæernes demokrati og sikkerhed var truet.

Da Corona pandemien ramte Europa var landene ikke forberedte, og de enkelte lande insisterede på selv at løse problemerne og udarbejde deres egen strategi, med det resultat, at landene begyndte at konkurrere om at  få vaccine til deres egne befolkninger. “Sorte Per” i denne konkurrence blev udviklingslandene, der ikke kunne deltage i dette økonomiske spil.

Selv Danmarks statsminister rejste til Israel for at sikre fremtidig produktion af vacciner. Statsministeren tog den højereorienterede østrigske kansler med til Israel og blev dermed brikker i den israelske valgkamp. Historien fortælle ikke noget om resultatet og forhandlingerne i Israel.

Heldigvis har FNs dygtige og dynamiske generalsekretær Antoni Guteres i sin åbningstale til FNs Generalforsamling 2020, 75 året for FNs stiftelse, lanceret Our Common Agenda (Vores Fælles Dagsorden), der understregede, at verdenssamfundet var konfronteret med sine værste kriser siden 2.verdens krigs ophør. Enten ville Verdenssamfundet bryde sammen – eller det ville overleve.

Corona pandemien truede verdens sundhed og fattigdommen ville skabe yderligere arbejdsløshed og ulighed ,  konflikterne ville voksede og klimaproblemerne begyndte at ramme verdenssamfundets  eksistens. Alle disse aspekter vil undergrave demokratierne. Kun Solidaritet og samarbejde kan redde menneskehedens overlevelse.

For at sikre “Vores Fælles Dagsorden” nedsatte FNs generalsekretær en række arbejdsgrupper, der skulle udarbejde forslag til løsning af verdenssamfundets udfordringer. Arbejdsgrupperne skulle være repræsenteret af medlemslandene, eksperter og NGOer, og deres forslag skulle FNs generalsekretær  samle i “Vor Fælles Dagsorden”, som svar på Verdenssamfundets udfordringer. På baggrund af anbefalingerne fra arbejdsgrupperne, foreslog generalsekretæren, at der skulle holdes et Topmøde for Fremtiden, med det formål at aktivere regeringerne og få spredt diskussionen ud til befolkningerne.

Ved den første tematiske konsultation med arbejdsgrupperne og FN generalsekretæren om “Vores Fælles Dagsorden”den 10.februar 2022, gav han udtryk for, at medlemsstaterne skulle give mere helhjertet politisk støtte og opbakning til realiseringen af “Vores Fælles Dagsorden”. Eksempelvis FNs næste Sociale Topmøde som skal holdes i 2025. Tilsvarende mangler der politiske løsninger til brugen af det yder rum, til deklarationen om de fremtidige generationer, en ny fredsdagsorden, styrkelse af FNs organisation og FNs nyoprettede Ungdomsafdeling osv. Antonio Guterres opfordrede FNs medlemsstater til at give højere prioritet og politisk støtte til projektet “Vores Fælles Dagsorden”. Alene Putins blodige angreb på Ukraine bevidner behovet for en ny dagsorden for Fred.

Derfor er det vigtigt, at få aktiveret den danske regering, Folketingets partier, organisationer og  medlemmer af NGO-samfundet. I det hele taget få aktiveret det danske samfund i udviklingen af ”Vores Fælles Dagsorden”. Første skridt kan være, at regeringen med udenrigsminister Jeppe Kofod tager initiativ til et møde med alle interesserede parter i processen.

Dermed vil dansk støtte til “Vores Fælles Dagsorden” være med til at bidrage til Verdenssamfundets nye Sikkerhedssituation.

Vi håber at regeringen snarest følger denne sag op, med ovennævnte initiativ.

 

Læserbrev, brag i Dagbladet Politiken onsdag den 6. april 2022, skrevet af Hardy Hansen, Netværket for Velfærd og Demokrati og Kjeld Aakjær, medlem af FN-forbundets MR-gruppe. 

Mere information om krigen i Ukraine:
Den nyeste info om Ukraine fra FN HER
Læs baggrundsinfo hos FN-biblioteket HER
UNHCR data portal on Ukraine Refugee Situation HER