SKTopslag_ Andrea Piacquadio from Pexels
23. august 2021

Vi søger engagerede undervisere

Er du optaget af international politik og diplomati? Ønsker du praktisk erfaring i civilsamfundet med fokus på formidling og undervisning? Så er FN-forbundets Skoletjeneste lige noget for dig! Og lige nu søger vi engagerede undervisere til Skoletjenesten i Aarhus.  

Hvem er FN-forbundet?

FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig og tværpolitisk NGO som støtter de Forenede Nationers (FN’s) arbejde, værdier og formål. Vi arbejder lokalt, nationalt og internationalt. Vi søger indflydelse, blander os i debatten, oplyser, og samarbejder med både danske og internationale organisationer om fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, reform af FN og ikke mindst civilsamfundets involvering i internationale forhandlinger - fordi vi tror på globalt ansvar.

Hvad er Skoletjenesten?

Skoletjenesten er en del af FN-forbundet med anker i sekretariatet i København. Den drives primært af frivillige kræfter fra fortrinsvist unge studerende på videregående uddannelser og lign. Vi tager ud på grundskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, osv. med vores tilbud (oplæg, rollespil, brætspil og app-baserede spil). Der er Skoletjenester i København, Aarhus, Odense og Aalborg - hver af disse ledes af en koordinator.

Skoletjenesten har eksisteret i mange år og har materialer, herunder spil og oplæg, til rådighed. Desværre har der været meget stille det sidste stykke tid på grund af Corona. I første omgang drejer engagementet sig derfor om at være med til en organisatorisk genstart – og kræver, at man tør kaste sig ud i besøg på skoler.

Hvor meget tid man kommer til at bruge, afhænger af eget engagement. Som udgangspunkt vil det ca. være 4 timer om måneden inklusiv et månedligt møde. Stillingen som underviser ved FN-forbundets Skoletjeneste er en frivillig stilling. Man bliver derfor ikke lønnet for forberedelse og de møder, man deltager i, men man får et honorar på 500 kr. pr skolebesøg samt dækning af transportudgifter. 

Vi forventer at du...

• er god til at tage ansvar og initiativ

• er god til at arbejde selvstændigt

• er frisk på at arbejde med det organisatoriske såvel som det

faglige og undervisningsmæssige

• går til opgaven med et godt humør og åbent sind

• deltager i lokale og nationale interne møder (ca. 1-2 pr. måned)

• sætter dig ind i Skoletjenestens materialer og virke

Vi tilbyder...

• stor kreativ frihed og mulighed for at påtage sig ansvar

• erfaring i en internationalt orienteret NGO

• et fagligt miljø, hvor du kan udbygge og vedligeholde din viden om international politik og diplomati

• et godt netværk og fællesskab med viden og interesse for internationale forhold

Send os gerne en email med CV og et kort ansøgningsbrev! Henvend dig også gerne med eventuelle spørgsmål. Det kan alt sammen stiles til Mille Gydahl-Jensen på FN-forbundets sekretariat på mail: mgj@fnforbundet.dk

 

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels