12. januar 2021

Frivillig i Skoletjenesten?

Er du optaget af international politik og diplomati? Ønsker du praktisk erfaring i civilsamfundet med fokus på formidling og undervisning? ...så er FN-forbundets Skoletjeneste lige noget for dig! 

Ansøgningsfrist d. 22. januar 2021 kl. 10.00. Første online møde d. 27 januar 2021 kl. 17.30. 

Hvem er FN-forbundet? 

FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig og tværpolitisk NGO som støtter de Forenede Nationers (FN’s) arbejde, værdier og formål. 

Vi arbejder lokalt, nationalt og internationalt. Vi søger ind-flydelse, blander os i debatten, oplyser, og samarbejder med både danske og internationale organisationer om fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, reform af FN og ikke mindst civilsamfundets involvering i internationale forhandlinger - fordi vi tror på globalt ansvar.

Hvem er Skoletjenesten? 

Skoletjenesten er en del af FN-forbundet med anker i sekretariatet i København. Den drives primært af frivillige kræfter fra fortrinsvist unge studerende på videregående uddannelser og lign. Vi tager ud på grundskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, osv. med vores tilbud (oplæg, rollespil, brætspil og app-baserede spil). Der er Skoletjenester i København, Aarhus, Odense og Aalborg - hver af disse ledes af en koordinator.

Kontakt os 

Send os gerne en email med CV og et kort ansøgningsbrev! Henvend dig også gerne med eventuelle spørgsmål:

 • FN-forbundets sekretariat: Mille Gydahl-Jensen • Email: mgj@fnforbundet.dk 
 • Koordinator i København: Daniel Nielsen • Email: danielerhardtnielsen@gmail.com

Om stillingen 

Skoletjenesten har eksisteret i mange år og har materialer, herunder spil og oplæg, til rådighed. Desværre har der været meget stille det sidste års tid – både grundet udskiftning og manglende koordinator samt Corona. I første omgang drejer engagementet sig derfor om at være med til en organisatorisk genstart – og kræver, at man tør kaste sig ud i besøg på skoler. 

Hvor meget tid man kommer til at bruge afhænger af eget engagement. Som udgangspunkt vil det ca. være 4 timer om måneden inklusiv et månedligt møde. Antallet af skolebesøg afhænger af, hvor mange aftaler, der bliver lavet med skoler.

Stillingen som underviser ved FN-forbundets Skoletjeneste i København er en frivillig stilling. Man bliver derfor ikke lønnet for forberedelse og de møder, man deltager i, men man får et honorar på 500 kr. pr skolebesøg samt dækning af transportudgifter 

Vi forventer at du... 

 • er god til at tage ansvar og initiativ
 • er god til at arbejde selvstændigt
 • er frisk på at arbejde med det organisatoriske såvel som det
 • faglige og undervisningsmæssige
 • går til opgaven med et godt humør og åbent sind
 • deltager i lokale og nationale interne møder (ca. 2 pr. mnd.)
 • sætter dig ind i Skoletjenestens materialer og virke

Vi tilbyder... 

 • stor kreativ frihed og mulighed for at påtage sig ansvar
 • erfaring i en intenationalt orienteret NGO
 • et fagligt miljø, hvor du kan udbygge og vedligeholde din
 • viden om international politik og diplomati
 • et godt netværk og fællesskab med viden og interesse for
 • internationale forhold