Dollars
4. februar 2021

Ulighed skal bekæmpes

Hvordan afværger vi en global gældskrise? En krise, der kun er blevet forstærket af Coronapandemien. Dét har været til debat på Altinget Udvikling, og blandt bidragsyderne finder man UNDP’s Camilla Brückner og Lars Jensen.

Og svaret fra dem er klart: 

”Internationalt må det multilaterale samarbejde i højere grad prioritere arbejdet for at fremme et retfærdigt skattesystem og sætte større fokus på bekæmpelse af skattely, hvilket vil gavne alle og især udviklingslandene.” 

Og det kan nås endnu. Læs mere på Altinget her.