Laosorangeday2014 675X350
25. november 2021

Stor kampagne: Stop vold mod kvinder

Hver tredje kvinde i verden har været udsat for fysisk eller seksuel vold – derfor markerer FN dagen i dag, som opfordrer til international afskaffelse af vold mod kvinder. Og med dagen begynder kampagnen UNiTE to End Violence against Women også. Kampagnen er et initiativ bestående af 16 dages aktivisme hvor igennem det forsøges at afskaffe vold mod kvinder.

Stop vold mod kvinder-kampagnen har eksisteret siden 2008 og er ledet af FN’s generalsekretær og FN’s organisation for ligestilling og forbedring af kvinders forhold (UN Women). De 16 dages aktivisme begynder i dag på FN dagen, der opfordrer til, at vi afskaffer volden mod kvinder og kulminerer den 10 december ved markeringen af den internationale menneskerettighedsdag. Kampagnen ønsker at skabe fokus på, at vold mod kvinder og piger verden over bør forhindres og afskaffes. Derved kalder den på global handling for at øge opmærksomheden, promovere støtte og skabe muligheder for diskussioner om udfordringer og løsninger.

Men i dag den 25 november markeres den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder gennem et orange tema. Det betyder, at ikoniske bygninger og vartegn vil være oplyst med orange for at repræsenterer en lysere fremtid uden vold mod kvinder og piger. Og dagen er vigtig at markere, for ifølge UN Women:

  • Globalt har op mod 736 millioner (30%) kvinder fra 15 års alderen og op været udsat for vold fra en partner, andre eller begge i deres leve tid
  • 1 ud af fire kvinder har været udsat for vold af en tidligere partner
  • Globalt er det særlig kvinder fra lav- og lavmiddelindkomstlande og regioner, der er udsat for vold. På globalt plan er 13% af verdens kvinder blevet udsat for vold de seneste 12 måneder, i udviklingslande er det 32% af kvinderne.
  • Hver dag er der 137 kvinder der bliver slået ihjel af et familiemedlem 
  • Færre end 40% af de kvinder der oplever at blive udsat for vold opsøger den fornødne hjælp

Og pandemien har kun gjort volden mod kvinder værre. Estimeringer foretaget af UN Women under pandemien forventede, at for hver tredje måned nedlukningen fortsatte ville yderligere 15 millioner kvinder blive udsat for vold. Noget der støtter denne estimering er, at opkald til telefonrådgivninger for voldsudsatte er fem doblet under COVID-19.

FN’s erklæring om afskaffelse af vold mod kvinder definerer vold som værende ”enhver form for kønsbaseret vold der resulterer i, eller muligvis vil resultere i, fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse for kvinder, det inkluderer trusler med sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse uanset om disse sker i offentligheden eller i hjemmet.”

Ifølge UN Women er vi nødt til, for at stoppe volden, at tro på de overlevende, adoptere omfattende og inkluderende metoder, der tackler voldens rødder, ændre skadende sociale normer og styrke forholdene for kvinder og piger. Dette kan blandt andets gøres med essentielle tjenesteydelser, der er centrerede om de overlevende for at sikre politikontrol, retfærdighed, sundhed og den sociale sektor samt tilstrækkelig finansiering for kvinders rettigheder. Disse tiltag kan hjælpe med at bringe vold mod kvinder til en ende.

Og noget skal der gøres for, at vi kan indfri Verdensmålene og sørge for at Ingen Efterlades – derfor er det fortsat vigtigt at markerer dagen for international afskaffelse af vold mod kvinder for at sikre, at vi husker, der stadig er meget at kæmpe for.

 

 

Foto: UN Women/Daniel Hodgson