Spotlightrapport 2021
6. september 2021

Spotlight på Verdensmål 17

Stærke globale partnerskaber for bæredygtig udvikling, bakket op af fair og konkrete finansieringsmodeller, er grundlaget for, at vi kan opnå mål 17 og alle andre Verdensmål.

I civilsamfundets Spotlightrapport kan du læse anbefalingerne til, hvordan Danmark kan være med til at skabe partnerskaber for handling. Anbefalingerne er skrevet af os i FN-forbundet sammen med Oxfam Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke. 

NATIONALT

OECD vurderede allerede inden COVID-19-krisen, at finansieringsgabet for at nå Verdensmålene var flere trillioner USD. Pandemien har bevirket, at der er mere brug for finansiering end nogensinde før.

Danmark er et af de få lande, der lever op til forpligtelsen om at give mindst 0,7 % af BNI i udviklingsbistand. Den danske bistand gives fortsat som gavebistand frem for lån, hvilket er positivt og vigtigt. Flere lande og internationale institutioner giver bistand som lån, hvilket er med til at øge modtagernes gæld og kan være med til at skubbe dem ud i statsbankerot. Til gengæld er det bekymrende, at Danmarks bistand er på sit laveste niveau i 40 år, netop som behovet er størst, modsat har blandt andre Norge og Sverige øget deres bidrag. Det er yderligere bekymrende, at dansk bistand de seneste år har haft stigende fokus på at fremme kortsigtede nationale interesser fremfor på finansiering af Verdensmålene.

I forhold til klimabistanden er det skuffende, at Danmark tolker DAC-reglerne således, at der ikke gives bistand udover de 0,7 %. Danmark har i stedet valgt en “grønning” af den almindelige bistand. Dette flytter fokus væk fra det ulige ansvar for klimakatastrofen og risikerer også at flytte fokus væk fra bekæmpelsen af fattigdom og ulighed. Desuden er det kritisabelt, at der forekommer overrapportering i klimabistanden. Som konsekvens er Danmark langt fra at leve op til sine forpligtelser ift. Parisaftalen.

ANBEFALINGER

  • Danmark skal hæve bistanden til 1.0% af BNI, hvor 0,7% er målrettet almen udvikling, og 0,3% er målrettet klimafinansiering.

INTERNATIONALT

I 2015 forpligtede bl.a. Danmark sig til at fordoble bistanden til skat og national • ressourcemobilisering gennem Addis Tax Initiative inden udgangen af 2020. Men Danmark er langt bagefter det mål. I 2020 blev der kun givet en tiendedel af det forpligtede beløb.147 Desuden har Danmark i stigende grad kanaliseret pengene til skatteopbygning gennem IMF, der historisk har prioriteret fx moms højere end progressive skattereformer. Institutionerne har også under pandemien fastholdt nedskæringer i den offentlige sektor, hvilket underminerer udvikling på centrale sociale områder som uddannelse.

Mange lande mangler akut likviditet. Der er brug for ekstraordinær støtte til, at alle lande sikres økonomisk råderum til at nå alle 17 Verdensmål. Løsningen er en række forskellige indsatser, bl.a. at IMF udsteder nye særlige trækningsrettigheder, Special Drawing Rights (ligesom ifm. finanskrisen), hvilket kan give alle lande, inklusive udviklingslande, et boost og dermed et økonomisk rum til bedre at kunne investere sig ud af krisen.

ANBEFALINGER

  • Danmark skal leve op til forpligtelsen i Addis Tax Initiative om at fordoble bistanden til skat og udnytte sine erfaringer med at opbygge progressive skattesystemer i udviklingslande.
  • Danmark skal arbejde for at etablere en global gældsmekanisme til at håndtere al gæld, herunder finde løsninger til gældseftergivelse, udsættelse og omlægning.
  • Danmark skal presse på for at undgå politikker i IMF og Verdensbanken, der foreskriver nedskæringer i den offentlige sektor, øger uligheden og mindsker landes mulighed for at nå Verdensmålene.
  • Danmark skal presse på og advokere for, at IMF udsteder nye særlige trækningsrettigheder.

Se den korte explainervideo eller læs hele Spotlightrapporten.