Spotlight Mål 12
20. august 2021

Spotlight på Verdensmål 12

Hvis regeringen reelt ønsker en grøn omstilling, så har de befolkningen bag sig. Til inspiration kan SPOTLIGHT-rapporten 2021 med fordel benyttes med dens konkrete anbefalinger til handling, så vi kan opnå Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

NATIONALT 

I Danmark bruger vi naturressourcer svarende til mere end fire jordkloder. Danmarks største udfordring er vores forbrug, fx målt som økologiske fodaftryk, som også burde omfatte både det fornyelige, det mineralbaserede og det fossile. I december 2020 fremlagde regeringen et udkast til en handlingsplan for cirkulær økonomi for 2020-2032, som desværre har alt for lidt fokus på genbrug af produkter og alt for stort fokus på genanvendelse af materialer og siger stort set intet om nedsat forbrug. Hver dansker producerer mere affald end nogen anden EU-borger ifølge Eurostat.

Den nuværende regering fremlagde i 2020 en strategi for grønne offentlige indkøb, men strategien indeholdt mest af alt en række ukonkrete ambitioner på CO2-området, mens hensynet til miljø- og naturressourcer er stort set fraværende, ligesom strategien ikke rummer socialt ansvarlige offentlige indkøb. Ifølge Forbrugerrådet Tænk forventer 19 ud af 20 danske forbrugere, at produkter og varer er produceret ansvarligt. Desuden er syv ud af ti forbrugere indstillet på at betale mere for produkter, der er ansvarligt producerede, især hvis der er troværdig information på varen.

Uden aktiv inddragelse af alle borgere vil en omlægning af samfundets forbrug ikke kunne realiseres. Derfor skal Verdensmålene ind i de formelle uddannelser, men også i oplysning og kampagner, for at ændre borgernes livsstil i en mere bæredygtig retning, inklusive daglige indkøbsvaner, øget genbrug og nedsat forbrug. 

ANBEFALINGER 

  • Danmark skal bygge flere almene boliger, hvor der er boligmangel, og renovere eller nedrive ikke-beboede boliger i landdistrikterne.
  • Alle danske boliger skal energirenoveres mindst til energimærke C, og alle skal have en bolig med eget toilet og bad samt mindst et værelse pr. beboer. 
  • Danmark skal skabe sammenhæng i køreplaner i den kollektive trafik, gøre den billigere og lade al kollektiv trafik drives af vedvarende energi. 
  • Danmark skal sætte en højere CO2-afgift på forurenende biler og etablere flere standpladser til el-delebiler.
  • Danmark skal indføre trængselsafgift for biler i de store byer og skabe bedre forhold for bløde trafikanter. 
  • Danmark skal inddrage forgængertilgængelig natur i al by- og landsplanlægning og sætte krav om nære grønne/naturarealer ved alt nybyggeri.

INTERNATIONALT 

Størstedelen af dansk erhvervsliv halter stadig bagefter, når det handler om ansvarlig virksomhedsdrift i flere sektorer. Problemet forventes adresseret gennem lovgivning på EU-plan, men det fritager ikke regeringen for ansvaret for danske virksomheders og finansielle institutioners indsats. Ifølge en ny Voxmeterundersøgelse foretaget for Amnesty Internationals danske afdeling mener syv ud af ti danskere, at der er behov for lovgivning om ansvarlig virksomhedsadfærd.

ANBEFALINGER

  • Danmark skal i sin udviklingspolitik have langt større fokus på byudvikling i de mindre byer og styrke opbygningen af inkluderende og trygge bysamfund med adgang til anstændige boliger, så utrygge slumområder undgås. 
  • Danmark skal sikre og understøtte adgangen til politisk og økonomisk deltagelse for udsatte grupper og sætte yderligere fokus på at styrke både lokale myndigheder og græsrodsorganisationer i de mest udsatte byområder. 
  • Internationalt skal Danmark under- støtte et styrket fokus på inklude- rende byudvikling.

Se den korte explainervideo eller læs hele Spotlightrapporten.  

 

Foto: Tom Fisk from Pexels