Street Art til Verdens Miljødag / Fotos af ShonEjai fra Pexels
5. juni 2021

Reimagine. Recreate. Restore.

Vi må og skal forhindre, standse og vende skaden på vores økosystemer; gå fra at udnytte naturen til at helbrede den. Det er budskabet for Verdens Miljødag i dag den 5. juni.

Igennem alt for længe har vi udnyttet og ødelagt vores planets økosystemer. Hvert tredje sekund mister verden skov nok til at dække en fodboldbane, og i løbet af det sidste århundrede har vi ødelagt halvdelen af ​​vores vådområder. 

Halvdelen af vores koralrev er allerede gået tabt, og op til 90 % af koralrevene kan gå tabt inden 2050, selv hvis den globale opvarmning begrænses til en stigning på 1,5°.

Tab af økosystemer fratager verden kulstofdræn, som skove og tørv, og udledningen af drivhusgasser er vokset på globalt plan igennem de sidste tre år. Planeten er på vej mod potentielt katastrofale klimaforandringer.

Fremkomsten af ​​COVID-19 har også vist, hvor katastrofale konsekvenserne af tab af økosystemer kan være. Ved at mindske de naturlige levesteder for dyr har vi skabt ideelle betingelser for patogener - herunder Coronavirus - til at sprede sig.

Derfor er fokus for Verdens Miljøsag i år restaurering af økosystemet under titlen: ”Reimagine. Recreate. Restore.” Restaurering af økosystemer betyder at forhindre, standse og vende denne skade - at gå fra at udnytte naturen til at helbrede den. 

Denne verdensmiljødag starter også FN’s årti om genoprettelse af økosystemet (2021-2030). Kun med sunde økosystemer kan vi forbedre folks levebrød, modvirke klimaændringer og stoppe sammenbruddet af biodiversitet.

Få adgang til mere viden om vores økosystemer, de handlinger, du kan gøre for at bidrage til deres gendannelse og for at oplyse og fremme kendskabet til  #GenerationRestoration 

Læs også mere om den unge digter, Jordan Sanchez, hvis ord har givet titlen for årets Miljødag.  

 

Fotos af ShonEjai fra Pexels