HLPF 2021
2. juli 2021

Status på Verdensmålene

I juli mødes ministre, politikere og repræsentanter fra NGO’er, akademiske institutioner, virksomheder og byer virtuelt eller fysisk i New York for at gøre status på, hvor tæt på (eller langt fra) vi er på at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig. Og for anden gang skal Danmark evalueres.

Det er nemlig blevet tid til det årlige High Level Political Forum (HLPF), der i år løber fra den 6. –16. juli under temaet: “Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development". 

Særligt i fokus i år er de 9 Verdensmål: 1: Afskaf fattigdom, 2: Stop sult,   3: Sundhed & trivsel, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 10: Mindre ulighed, 12: Ansvarligt forbrug & produktion, 13: Klimaindsats,  16: Fred, retfærdighed & stærke institutioner og 17: Partnerskaber for handling. 

Danmark er blandt de lande, der skal afrapportere i år, og det vil foregå onsdag den 14. juli på et tidspunkt efter kl. 16.30 dansk tid. Du kan allerede læse den danske rapport på FN’s hjemmeside, og du vil også kunne følge med live via UN Web TV. 

Programmet for de 2 uger er omfangsrigt, men værd at dykke ned i, da du kan følge både de officielle programelementer og de mange sideevents online. Find hele programmet her

Den danske delegation 

I den danske delegation deltager fra Folketinget Christian Juhl (MF, EL) og Katarina Ammitzbøll (MF, K) - begge medlemmer af FN-forbundets Folketingsgruppe. 

Fra civilsamfundet deltager Frida Ravn Gosling, Morten Ryom, Nicklas Hakmann Petersen og Malene Bentsen Laursen (alle DUF-ungdomsdelegat), Julian Lo Curlo (DUF), Helene Gjerding (92-gruppen), Caroline Louise Ottesen (Globalt Fokus), Maria Lindhardt (Sex&Samfund), Sanne Borges (Amnesty International Danmark), Julie Rosenkilde (Nyt Europa), Ditte Ingemann Hansen (Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid), Poul Brandrup (Globale Seniorer), Tanja Dittfeld og Rikke Nagell (begge fra AIDS-Fondet) og Torleif Jonasson (FN-forbundet). 

150 anbefalinger  

I juni udgav netop civilsamfundet den årlige Spotlightrapport, hvormed de overleverede ikke mindre end 150 anbefalinger til regeringen og Folketinget til politiske tiltag for at nå Verdensmålene. Den kan du læse her. 

 

Foto/ Felix Mittermeier fra Pexels