Virksomheders ansvar
22. februar 2021

Menneskerettighederne er også virksomheders ansvar

Af Ole Olsen, medlem af FN-forbundets menneskerettighedsudvalg

I FN-regi har der i adskillige år været arbejdet på ikke kun at forpligte stater, men også virksomheder i arbejdet for menneskerettigheder. Dette i lyset af, at mange virksomheder og investorer arbejder i mange lande og at handel mellem lande primært foregår fra virksomhed til virksomhed.

Det mest håndfaste redskab i FN’s værktøjskasse er ”UN Guiding Principles on Business and Human Rights” (UNGP), vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i 2011. Her hvor regelsættet snart fylder 10 år, er der lagt op til at evaluere og måske forstærke mekanismen.

FN-forbundet presser på for at få virksomhedernes ansvar for menneskerettigheder højere på dagsorden og Amnesty i Danmark har, som det fremgår nedenfor, iværksat en underskriftsindsamling med adresse til erhvervsminister Simon Kollerup. 

I foråret sendte FN-forbundet en opfordring til udenrigsminister Jeppe Kofoed om, at Danmark som medlem af FN’s Menneskerettighedsråd, skulle prioritere emnet højt. Det blev vel modtaget, og der var efterfølgende et møde mellem Udenrigsministeriet og FN-forbundet om, hvordan dette kunne gribes an.

Forleden var FN-forbundet i regi af ”92-gruppen” medunderskriver af et høringssvar til EU-kommissionen, som arbejder med at udvide virksomheders forpligtelse til at rapportere om samfundsansvar, Corporate Social Responsibility. Det indebærer, at virksomheder i højere grad skal bruge de konkrete anvisninger i UNGP og verdensmålene som værktøjer til at løfte deres samfundsansvar. Hensigten med høringssvaret er at få løftet ambitionsniveauet i den EU-lovgivning, som er undervejs.

FN-forbundet har også bragt virksomhedernes ansvar op i forhold til FN’s Menneskerettighedsråds kommende ”eftersyn” af Danmarks overholdelse af menneskerettigheder, UPR-processen. Det er sket i regi af en NGO-rapport fra efteråret, som 26 organisationer står bag. Den indeholder en opfordring til Danmark om at arbejde for en udvidelse af erhvervslivets ansvar og pligter.

En vigtig kampfælle i arbejdet med et få virksomheder mere forpligtet i kampen for menneskerettigheder er Amnesty International i Danmark, som netop har lanceret en kampagne ”Danmark skal have en etisk lov”. FN-forbundet bakker op om dette initiativ, og du kan støtte kampagnen gennem:

Danmark: Skriv under på en etisk lov (amnesty.dk)