Jens Wandel
8. november 2021

Løsning af verdens udfordringer kræver ungdommens engagement

Verden står over for store udfordringer. Klimakrisen og senest Covid-19 er to eksempler på noget, der har påvirket – og stadig påvirker – hele verden, fra Boston i USA til Beijing i Kina. Fra Bodø i Norge til Bhisho I Sydafrika. Når vi skal løse udfordringerne, for det skal vi, så kræver det ikke mindst, at vi i endnu højere grad end hidtil inddrager den unge generation, fremtidens generation.

Sådan indleder FN-forbundets forperson, Jens Wandel, den kronik han har skrevet til solidaritet.dk.

Kronikken tager udgangspunkt i rapporten "Vores Fælles Fremtid" ("Our Common Agenda"), som FN's generalsekretær António Guterres udgav i september. En rapport, hvor Guterres fremhæver en række specifikke handlingskrævende områder, hvor vi, trods vores forskelligheder i verden, bør kunne finde fælles fodslag.

Jens Wandel peger i kronikken på fire områder (udover klimaudfordringen, som er indlysende) fra rapporten, som han mener, vi fra dansk side bør kaste os over. Vi skal:

- Lytte mere til ungdommen og lade dem komme til orde.

- Tænke anderledes, når vi skal måle økonomisk velstand og fremgang.

- Fokusere på- og tænke meget mere over, hvad der sker i det ydre rum.

-  Gøre digitaliseringen og internettet tilgængeligt for alle.

Du kan læse hele kronikken på solidaritet.dk.