Atomvåbensforbud Photo: ICAN | Aude Catimel
22. januar 2021

I dag træder FN-traktaten om forbud mod atomvåben i kraft

90 dage efter den blev ratificeret af de påkrævede 50 stater, træder traktaten nu i kraft. 86 lande har underskrevet, 52 ratificeret, men Danmark er stadig ikke med.

Traktaten har til formål at forbyde brugen af atomvåben på linje med kemiske og biologiske våben, og det har været en årelang kamp. 

En hovedperson i den kamp har været Beatrice Finh fra den internationale kampagne for at afskaffe atomvåben (ICAN), der i 2017 blev tildelt Nobels fredspris for sit arbejde med denne traktat. 

På Altinget kan du læse hendes klare advarsel til den danske regering, at Danmark vil bryde international lov, hvis vil fortsat undlader at støtte traktaten. 

Du kan også høre et interview med hende om ICAN’s store arbejde for at få atomvåben forbudt. 

 

Photo: ICAN | Aude Catimel