1. januar 0001

Generalforsamling i FN-forbundet Nordjylland

Torsdag den 16. september 2021, kl. 19:00 – 21:00 i ’torvesalen’, Det gamle Rådhus, Torvet 5, Nørresundby

Endelig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat af generalforsamling 27. august 2020
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens regnskab
 5. Fremtidig virksomhed
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, inkl. kasserer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor
 11. Evt.

Vi håber på et stort fremmøde med aktiv deltagelse i diskussionerne. Hvis I ikke allerede har gjort det, så bekræft venligst jeres deltagelse på mail finnreskenielsen@gmail.com - hvor I også kan skrive til, hvis I har nogen spørgsmål eller kommentarer.

Bedste hilsner,

Finn Reske-Nielsen
Formand i FN-forbundet Nordjylland