Skærmbillede 2021 11 18 Kl. 11.34.32
20. november 2021

Corona går ekstra hårdt ud over verdens børn

I dag er det FN’s Internationale Børnedag. Dagen blev første gang afholdt tilbage i 1954. Men den 20. november er også en vigtig dag fordi den markerer dagen for deklarationen om børns rettigheder fra 1959 og vedtagelsen af Børnekonventionen fra 1989. I år er Børnedagens tema: En bedre fremtid, for alle børn.

Særligt i en tid med COVID-19 er det vigtigt, at tænker på verdens børn og sikre dem en bedre fremtid, for pandamien har gjort dagligdagen for mange børn langt mere udfordrende. UNICEF fejrer i år 75 års jubilæum og i forbindelse med både dette og den Internationale Børnedag, har Børnefonden specificeret 5 områder - der kom til syne under pandemien – som det er vigtigt, vi retter vores opmærksomhed mod for at sikre børns vilkår.

De følgende fokuspunkter er alle defineret af børn, for børn:

  1. Ridhi fra Thailand mener, vi er nødt til at fokusere på vaccine tilgængelighed: “den tiltagende anti-vaccinations retorik gør, at vi alle sammen er i fare for dødelige sygdomme, der skulle have været fuldstændig udryddet i nutidens samfund. Ingen skal lide på grund af en sygdom, som sikre vaccinationer kan forhindre. Ingen.”
  2. Kamogelo fra Sydafrika synes, at det digitale skel bør udbedres og derfor er det på ”rette tid at skoler begynder at lytte til deres elever og finde måder at forbedre deres online læringsfaciliteter. For selv efter pandemiens svunden, så kan fjernlæring være et værdifult redskab, der gør uddannelse tilgængelig og fleksibel.
  3. Tulika fra Indien understreger vigtigheden af opmærksomheden på verdens ungdoms mentale helbred: ”hvorfor behandler vi mentalt helbred som om det ikke er vigtigt? Hvorfor siger vi til en person, der er sorgfuld, at ‘de blot tænker for meget’? Hvorfor bruger vi stereotyper til at beskrive mennesker med sindslidelser som værende skøre? Det er på tide vi ligger stereotyperne fra os og accepterer, at vores mentale helbred er ligeså vigtig som vores fysiske helbred.”
  4. Clover fra Australien synes, vi også bør fokusere på diskrimination: ”vi er nødt til at skille os af med troen på, at vi er magtesløse og forstå, at vi er umådeligt magtfulde.” Covid-19 har nemlig vist os, at det ikke er sygdommen, der diskriminerer men vores samfund, som har skabt foranstaltninger, der skaber umenneskelige forhindringer for nogle og bedre vilkår for andre.
  5. Vanessa fra Uganda understreger, at klimaforandringerne er den anden planetariske krise, der ikke kan vente: “der er meget der har ændret sig for os efter, vi ikke rigtig kan gå på gaden og forlange handling længere, men det betyder ikke, at klimabevægelsen er blevet gjort tavs. … ingen kan lukke munden på os. Klimakrisen er stadig igangværende. Den er ikke forsvundet. Den har ikke forandret sig.”

Det også vigtigt at forsætte med at understrege betydningen af Verdensmålene for klodens børn. Det er hvad mærkedage kan – de giver os en god grund til at overveje fremgang siden sidste år og hvad vi bør være særligt opmærksomme på det kommende år. Selvom børnene oven for er gode til selv at italesætte hvad de har brug for, så er det ikke alle der er i stand til dette.

Børnene har brug for at vi lytter og hjælper i det omfang, som vi kan, for hvis Verdensmålene ikke opnås, vil det ifølge FN betyde, at der vil være:

  • op mod 52 millioner børn, der dør før deres fem års fødselsdag mellem 2019 og 2030.
  • børn i den Subsahariske del af Afrika, der har 16 gange så stor risiko for at dø før deres fem års fødselsdag sammenlignet med børn fra højindkomstlande.
  • 9 ud af 10 børn, der vil leve i ekstrem fattigdom i Subsaharisk Afrika (det område i Afrika som ligger syd for Saharaørkenen).
  • mere end 60 millioner børn i indskoling, som ikke har adgang til undervisning – det er cirka den samme mængde som i dag. Men mere end halvdelen af disse vil være fra Afrikas Subsahariske område.
  • mere end 150 millioner flere piger, der er blevet gift før deres 18 års fødselsdag frem mod 2030.

 

Læs mere om FN’s Internationale Børnedagen

Læs om UNICEFs handlingsforslag på de italesatte fokusområder

Læs globale udfordringer for børn

Læs Børnekonventionen

 

Støt de børn i verden, der har mest brug for hjælp

Støt børn på flugt

 

Foto: UN Photo