Afghanistan UN Photo/ UNAMA
3. september 2021

FN er til stede

Evakueringerne af borgere fra NATO-koalitionens medlemslande og afghanere, der har været knyttet hertil, er indstillet. Allerede kort efter Kabuls fald meddelte FN, at dets organisationer vil forsætte deres arbejde i Afghanistan.

FN’s World Food Program (WFP) har i årtier hjulpet den afghanske befolkning, hvoraf over halvdelen på nuværende tidspunkt lever i fattigdom. Afghanistan er et land hvor klimaet fra år til år har en stor indflydelse på befolkningens adgang til rent drikkevand samt mad. Landet oplever i stigende grad upålidelighed i forbindelse med sin fødevareproduktion, da årtiers konflikt og hyppigere tørkeperioder mindsker adgangen til den nødvendige vandmængde, der er behov for til madproduktionen. Op mod 14 millioner mennesker i Afghanistan er usikre på hvor deres næste måltid kommer fra. Og det er særligt børn, kvinder, handikappede og fordrevne, som lider af underernæring. Ydermere er der hvert år 250.000 mennesker i landet, som er påvirket af klimaforandringerne og disses indflydelse på deres levevilkår.

WFP er forsat tilstede i Afghanistan og forsætter sit arbejde, som bygger på at beskytte mod klimaforandringerne samt bekæmpe hungersnød ved at skabe værdikæder og sikkerhedsforanstaltninger for fødevareproduktionen i lokalsamfundene. Tørken, som har hærget landet sommeren over, vil påvirke adgangen til mad og rent drikke vand yderligere i de kommende måneder. WFP’s næstformand for Asien og Stillehavnsregionen, Anthea Webb, sagde for nyligt under en briefing, at ”humanitarian catastrophe awaits the people of Afghanistan this winter unless the global community makes their lives a priority.” WFP har brug for 1,25 milliarder danske kroner i løbet af få uger, hvis organisationen skal nå at hjælpe befolkningen i bjergområderne med sultproblemer, inden sneen begynder at falde. 

United Nation’s Assistance Mission in Afghanistan’s (UNAMA) fremtidige arbejde er også udfordret, da dets vision bygger på at støtte befolkningen og institutionerne i Afghanistan ved at skabe fred, stabilitet, og udvikling samt at sikre overholdelsen af menneskerettighederne og den Afghanske grundlov. En i forvejen ikke nem opgave. Den 16. august opfordrede FN’s general sekretær, António Guterres, FN’s Sikkerhedsråd til at stå sammen for at sikre overholdelsen af menneskerettighederne, forsat humanitær støtte og forhindre at terrorisme igen slår rødder i Afghanistan. FN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affair (OCHA) forsætter også sit humanitære arbejde i Afghanistan. OCHA fokuserer på at assistere særligt udsatte samfundsgrupper gennem sin kontakt med NGO’er, som hjælper befolkningen med at få mødt deres basale behov for at sikre deres overlevelse. 

Men nødhjælpeorganisationerne går en svær tid i møde, ikke kun på grund af Talibans overtagelse af magten i landet. Allerede tidligere på året appellerede da FN og partnere om 8.18 milliarder danske kroner til nødhjælpen i Afghanistan. 18 millioner mennesker i landet er afhængige af humanitær hjælp for at kunne overleve, men de humanitære organisationer mangler forsat mere end 60% af den nødvendige finansieringen til de midler, der kan dække befolkningens basale behov. 

Desuden har WHO meddelt, at adskillelige regioner i Afghanistan er ved at løbe tør for nødvendige medicinske forsyninger. Det seneste terrorangreb mod lufthavnen i Kabul har kun gjort behovet for medicinsk hjælp større i et land, der også er påvirket af COVID-19. Befolkningen i Afghanistan mangler derved i stigende grad midler til at hjælpe i det omfang, som de har behov for, for at kunne overleve den kommende vinter og COVID-19’s Deltavariant. På nuværende tidspunkt er det kun 1,1% af den afghanske befolkning, der er færdigvaccinerede, mens 2% er delvist vaccinerede mod COVID-19. 

FN og NGO’ernes forsatte arbejde er en nødvendighed for et afghansk folk, der i stigende grad kæmper for overlevelse på grund af sommerens tørke, der har givet sultproblemer, Covid-19’s effekt på en stort set ikke-vaccinerede befolkning samt Taliban-bevægelsens fremmarch, hvis konsekvenser tyder på at blive fatale. Men vigtigst for dette er, at de humanitære organisationer får flere midler, for uden disse er det begrænset hvad de kan gøre til trods for, at de stadig er til stede i Afghanistan. 

FAKTA: 

  • Mindst 3,4 millioner mennesker er udsat for befolkningsfordrivelse inden for Afghanistans grænser
  • Mindst 40% den årlige høst er mistet på grund af tørke
  • 14,5 millioner mennesker i Afghanistan manglede allerede lægehjælp før Taliban overtog landet
  • I starten af 2021 blev det vurderet, at op mod 12,8 millioner mennesker havde brug for forskellige former for beskyttelse hjemme, på skoler og ved lægeklinikker. 

DONÉR HER:

LÆS OGSÅ:  

 

UN Photo/ UNAMA