UNSC/ Kim Haughton
4. marts 2021

“De udvalgte 10”

Den berømte og berygtede vetomagt, der tilfalder de 5 permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, kommer hurtigt op, når talen falder på det magtfulde FN-organ. Men hvad med de 10 andre medlemmer?

Det har Louise Riis Andersen, seniorforsker ved DIIS, skrevet om. Og hun har 3 anbefalinger til de valgte medlemmer: 

Valgte medlemmer skal:

■  Se medlemskabet som et stafetløb, ikke en solopræstation. Fokuser på at føre dagsordener videre fra andre valgte medlemmer fremfor at opfinde nye mærkesager.

■  Holde pragmatisk fokus på det muliges kunst og aktivt søge de sprækker, hvor Sikkerhedsrådet – trods uenighed mellem de permanente medlemmer – kan sikre beskyttelse af civile og forhandling i konkrete konflikter.

■  Kvalificere rådets beslutningsgrundlag ved at inddrage eksperter, civilsamfund og landespecifikke briefinger fra andre grene af FN-systemet.

Læs hele briefet her.

UN Photo/ Kim Haughton