Flygtningelejr /Martine Perret
13. januar 2021

Anbefalinger til den danske regering

I et nyt papir fra UNHCR’s Nordiske kontor kan man læse en række synspunkter og anbefalinger til beskyttelse af flygtninge i Danmark - og til Danmarks engagement i den europæiske diskussion om asyl og migration.

Anbefalingerne er rettet til den danske regering, folketingsmedlemmer og alle andre relevante interessenter og har til formål at bidrage til diskussioner om styrket beskyttelse af flygtninge i Danmark, i Europa og globalt.

Papiret kommer på et tidspunkt, hvor en række vigtige diskussioner finder sted; på europæisk plan med EU-kommissionens nylige forslag til en pagt om asyl og migration; og på globalt plan med det potentiale, der følger i kølvandet på vedtagelsen af Global Compact on Refugees i 2018 samt sidste års Global Refugee Forum.

Læs anbefalingerne her. 

 

UN Photo/ Martine Perret