Kvindedag
8. marts 2021

8. marts er den internationale kvindedag

Med vores handlinger, med måden vi taler og stiller spørgsmålstegn på, udfordrer vi vanerne, normerne - og sådan skaber vi forandring. Og i en tid med en global pandemi betyder dét, hvordan vi handler nu, mere end nogen sinde. Over hele verden markeres Kvindedagen i dag, også herhjemme - og det er der brug for.

I Danmark er vi nået langt, når det kommer til ligestillingen mellem kønnene; Samtykkeloven, kriminalisering af psykisk vold og barselsfonden for selvselvstændige er alle eksempler på vigtige - og progressive - fremskridt for kvinders rettigheder herhjemme. Men som Kvinderådets rapport i anledning af Danmarks eksamination ved FN’s Kvindekomité (CEDAW) belyser, så er der stadig betydelige landvindinger at gøre. 

Det er for eksempel i forhold til at bekæmpe stereotype forestillinger om køn eller kønnet chikane, hvad der udgør en stor barriere for kvinders deltagelse, både på arbejdsmarkedet i politik og i samfundsdebatten. Og det er i forhold til ‘uligeløn’, hvor vi, ifølge Kvinderådets rapport, kan have at gøre med et løngab på 14,5 % mellem mænd og kvinder. 

Kvinderådet er kollektivt medlem hos FN-forbundet. 

Vejen til et bæredygtigt samfund 

Uligheden mellem kønnene er kun blevet mere tydelige under COVID-19 pandemien, hvor mange har mærket konsekvenserne på egen krop, på økonomi og rettigheder. 

Det har Kvinfo sammen med Forum for Mænds Sundhed kigget nærmere på, og kommer på den baggrund med 5 anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan lære af erfaringerne fra Coronapandemien og bevæge os videre i mod et mere retfærdigt, bæredygtigt og ligestillet samfund.  

Du kan også lytte med på interviewet om samme emne med direktør for UN Women’s Nordiske kontor, Caroline Rusten her

Deltag!  

I FN markeres dagen med et flot besat event under titlen Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world, on the way to the Generation Equality Forum. Herhjemme afholder Dansk Kvindesamfund paneldebatten: Mænds vold mod kvinder, mens Kvinfo fejrer dagen med gæster, taler, livekoncert og inspirerende hilsner fra hele verden - og du kan deltage i det hele online! 

Glædelig kampdag!