UN Fredsdag
19. september 2021

21. september er FN’s Fredsdag

Det er dagen, hvor FN sætter fokus på at styrke idealerne for fred. Det er nemlig international fredsdag, hvis bevågenhed i år er på ”recovering better for an equitable and sustainable world.”

Siden den første nedlukning af nærmest hele verden i marts 2020, har FN’s generalsekretær António Guterres opfordret til, ”a collective new push for peace and reconciliation” på globalt plan, da det på daværende tidspunkt var indlysende, at pandemien ville ramme allerede udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper hårdere. Derfor var det nødvendigt, at verden formåede at forene sig om den fælles problemstilling og udfordring som Covid-19 har været og forsat er. I februar vedtog Sikkerhedsrådet ligeledes, at FN’s medlemslande burde støtte en ”sustained humanitarian pause” for lokale konflikter.

Fred og dens betydning afspejler sig dog i mange sammenhænge i samfund og de konflikter og udfordringer, som vi lige nu er midt i på verdensplan. Fred er ikke kun fred i forbindelse med krigsførelse mod andre befolkningsgrupper, men også den fred, vi er nødt til at finde for at opnå en fælles harmoni med naturen i et forsøg på at bremse klimaforandringerne. Ligeså er fred også idealet for at sikre basale menneskerettigheder såsom fødevaresikkerhed og lægelig adgang.

Fredsdagen er derfor også vigtigt at markere, fordi den viser os, at fred er noget, vi kan skabe sammen. For at skabe fred fra pandemier, klimaudfordringer, og sikre basale rettigheder er verdenslandene nødt til at sammenslutte sig et fælles ideal for, hvad fred også kan betyde og hvordan vi sammen opnår det.

Derfor kigger vi også mod FN-ugens program, som blandt andet vil beskæftige sig med Covid-19’s vaccinationsagenda for 2030, Sikkerhedsrådets debat om klima og sikkerhed, samt et topmøde om fødevaresystemer.  

 

Læs om fredsdagen her

Se Guterres opfordring fra 2020 her

Få overblikket over FN-ugen her

 

UN Photo/ International Day of Peace 2021