Kvoteflygtninge /Anthony DeRosa fra Pexels
30. juni 2021

200 kvoteflygtninge er skuffende lidt

FN-forbundet noterer med beklagelse regeringens beslutning om kun at modtage 200 kvoteflygtninge i 2021, som det for nylig blev annonceret af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Finansloven for 2021 muliggør modtagelse af op til 500 kvoteflygtninge i år.

Det lave antal kvoteflygtninge passer dårligt med ønsket om, at Danmark internationalt skal være foregangsland for menneskerettigheder, som det bl.a. kommer til udtryk i den netop lancerede udviklingsstrategi. Det passer også dårligt med Danmarks aktuelle sæde i FN’s Menneskerettighedsråd. 

Ved kun at modtage et så beskedent antal overlader Danmark den store byrde med at håndtere det globale flygtningepres til skrøbelige og fattige udviklingslande i stedet for at tage medansvar for løsning af et presserende internationalt problem, på et tidspunkt, hvor antallet af flygtninge i verden er på sit højeste siden den 2. Verdenskrig.  Ifølge FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, er 82,4 millioner mennesker nu fordrevet med magt, heraf næsten 25 millioner flygtninge og 42 millioner internt fordrevne. 86% af flygtningene opholder sig i nogle af verdens fattigste lande. 

Regeringens udmelding kommer på et tidspunkt, hvor Danmark i adskillige år har haft meget få spontan-asylansøgere, og hvor integrationen går godt i Danmark for langt størstedelen af indvandrerne. Er det virkelig for meget at forlange, at Danmark påtager sig et ansvar for flere end blot 200 kvoteflygtninge, som jo oftest hører til blandt de mest sårbare?

Lad os heller ikke glemme, at de mange flygtninge og internt fordrevne i verden er udtryk for en stigende international ustabilitet, som det i sidste ende er usandsynligt, at Danmark kan forblive upåvirket af. Danmark bør støtte UNHCR’s arbejde med kvoteflygtninge i stedet for at indgå særaftaler med tvivlsomme partnere som Rwanda. En langt større indsats nu vil være med til at sikre større international stabilitet fremover.

FN-forbundet mener, at Danmark bør meddele FN, at vi fremover årligt vil modtage mindst 2.000 FN-kvoteflygtninge. Det ligger langt under de 4.790 og 3.465, som henholdsvis Sverige og Norge modtog sidste år. Alligevel ville dansk modtagelse af 2.000 kvoteflygtninge årligt betyde, at Danmark fremover i højere grad ville kunne genvinde sin rolle som internationalt foregangsland for menneskerettigheder og fortaler for de svageste grupper i verden.

***

FN-forbundet støtter stadig borgerforslaget til en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark. I skrivende stund mangler der kun godt 7.500 underskrifter ud af de påkrævede 50.000 for at blive behandlet i Folketinget. Skriv under her. 

Foto: Anthony DeRosa fra Pexels