Flygtningelejr /Martine Perret
3. april 2020

Sådan påvirkes FN’s humanitære indsats af COVID-19

Det er de færreste aktører og arbejdsområder, hvis rammer og vilkår ikke har ændret sig drastisk i løbet af 2020 grundet spredningen af COVID-19. Heriblandt er FN’s ordinære humanitære indsats selvsagt påvirket betragteligt af den aktuelle krise.

Diverse FN-aktører såsom UNHCR (FN’s Flygtningeorganisation) og IOM (Den Internationale Migrationsorganisation) har først og fremmest fokus på de befolkningsgrupper, der flygter fra krig, ødelæggelse og forfølgelse. 

Som følge af de sikkerhedsforanstaltninger, der foretages ved nationale grænser i hele verden, arbejdes der hårdt på at sikre, at ingen bliver frataget retten til at søge asyl og tvinges til at vende tilbage til områder, der er usikre at leve i.

Dertil er der stor opmærksomhed på at beskytte flygtninge og migranter mod smittefaren forårsaget af den aktuelle pandemi. Denne smittefare er særligt fundamental at have for øje, da en stor del af klodens flygtninge er bosat i flygtningelejre med stor befolkningstæthed og utilstrækkelige sanitære forhold.

Det sker der i UNHCR

UNHCR har netop offentliggjort nye detaljer om deres humanitære indsats på flygtningeområdet set i lyset af den aktuelle krise. Organisationen har eksempelvis øget fokus på at styrke flygtninges WASH-faciliteter (vand, sanitet og hygiejne), anskaffe og distribuere medicinsk udstyr til nationale regeringer samt sikre overholdelsen af menneskerettighederne i udsatte områder.

De seneste detaljer belyser desuden, hvordan UNHCR er i færd med særligt aktuelle indsatser i henholdsvis Grækenland, Jordan, Etiopien, Uganda og Sudan foruden Congo, Burkina Faso, Brasilien, Chad og Iran.

Organisationen søgte endvidere yderligere midler i omegnen af 1,7 mia. DKK i forrige uge med henblik på at igangsætte en øget indsats i specifikke højprioritetslande, der er særligt sårbare overfor COVID-19.

Du kan læse mere om UNHCR’s aktuelle indsatser her.

Det sker der i IOM

IOM har siden den 19. marts været i færd med en humanitær indsats i form af The COVID-19 Global Strategic Preparedness and Response Plan (SRP), hvis budget på omtrent 800 mio. DKK anvendes på en række af globale aktiviteter. Herunder er der særligt fokus på at formidle den fornødne information om hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger til specifikt migranter og flygtninge.

Et andet nævneværdigt eksempel på IOM’s indsats er et netop igangsat projekt i Bangladesh, der ved hjælp af flygtninge og lokalsamfund er i gang med at producere 6.000 vaskbare masker til relevante aktører i indsatsen mod spredningen af COVID-19.

Du kan læse mere om IOM’s aktuelle SRP her.

 

UN Photo/ Martine Perret