14. februar 2020

Kom med til Landsmøde 2020

Foråret nærmer sig – og dermed også det næste Landsmøde i FN-forbundet, der finder sted lørdag den 16. maj 2020 i København.

Landsmødet er vores øverste, demokratiske myndighed, hvor vores arbejde i den forgangne landsmødeperiode skal diskuteres; hvor vi skal fastlægge prioriteterne for vores fremtidige arbejde, og der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.

Af bestyrelsens 12 pladser er de 6 på valg, ligesom der er valg til landsformand. Kandidater kan melde sig frem til den 3. maj, ved at udfylde opstillingsblanketten (Word-dokument til download). 

Alle medlemmer af FN-forbundet kan deltage i Landsmødet, og alle medlemmer kan stemme. Stemmeret forudsætter, at du har betalt dit medlemskontingent senest den 17. april, og at du tilmelder dig og betaler Landsmødegebyret inden fristen den 3. maj 2020. Det kan du gøre her 

Dagsorden er ifølge vedtægterne, hvor de øvrige bestemmelser for Landsmødet også kan læses.