HLPF civil society
11. juni 2020

Inddrag civilsamfundet i årets HLPF

High Level Political Forum (HLPF) er dét forum, hvor ministre, politikere og repræsentanter fra NGO’er, akademiske institutioner, virksomheder og byer mødes hvert år i New York for at gøre status på, hvor tæt på (eller langt fra) vi er på at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. I år bliver HLPF afholdt virtuelt. Men lige nu står vi som civilsamfund overfor at få mikrofonen slukket.

Derfor har vi sammen med 460 civilsamfundsorganisationer fra hele verden skrevet et brev til samtlige af FN’s medlemslande for at sikre civilsamfundets stemme – et initiativ, der bliver støttet af den danske FN-mission i New York.

Bekymringen går på, at medlemslandenes rapportering er frivillig, hvad der ikke sjældent har resulteret i polerede rapporter, og giver en skæv fremstilling af, hvordan det reelt går med den bæredygtige udvikling på globalt plan. En balanceret inddragelse af civilsamfundet vil kunne give den ligeværdige dialog, der er nødvendig for implementeringen af Verdensmålene – og for en bæredygtig udvikling. Læs med her.

Læs også generalsekretær Torleif Jonassons debatindlæg på Altinget, ’Vi skal lære af fortiden og genopbygge fremtiden i fællesskab’ om indskrænkningen af civilsamfundets råderum i lyset af Coronakrisen.


Photo by Jason Rosewell on Unsplash