29. januar 2020

FN-forbundet Fyn indkalder til ordinær generalforsamling

FN-forbundet Fyn indkalder til ordinær generalforsamling i slutningen af februar, for bl.a. at planlægge aktiviteter i 2020 -- hvor FN fylder 75 år og hvor FN-forbundet fylder 50 år! Selvom ulykkerne fylder overskrifterne, så er der nok at fejre -- og i en tid med pres på FN, globalt samarbejde og det multilaterale system, så er der brug for den folkelige opbakning, også på Fyn!

På generalforsamlingen skal vi også gennemgå en række formelle sager, herunder valg til forskellige bestyrelsesposter. Dagsordenen er ifølge vedtægterne: 

1. Formalia

a. Valg af dirigent

b. Valg af referent

c. Valg af stemmetæller

d. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed

e. Godkendelse af dagsorden

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens regnskab

4. Arbejdsplan

5. Evt. indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsen

a. Valg af formand

b. Valg af næstformand

c. Valg af kasserer

d. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

e. Valg af suppleanter

7. Valg af kritisk revisor

8. Evt.

Dato: søndag d. 23. februar 2020 kl. 10:30

Tilmelding: Skriv gerne til fungerende formand, Niklas Rendboe (N.Rendboe@gmail.com) af hensyn til lokalekapacitet.

Sted: Borgernes Hus (Lokale 3.4) i Odense Banegård, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense

Opstilling til bestyrelse: Intet krav om at meddele dette på forhånd, men skriv gerne til N.Rendboe@gmail.com

Vedtægtsændringer: Skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer inden generalforsamlingen (jf. vedtægterne § 3 stk. 8)

NB: Stemmeberettigelse kræver, at man har betalt kontingent til FN-forbundet for medlemskab i 2020. Opkrævninger er udsendt i december, og der er i sidste uge sendt rykkere ud. Hvis du ikke har modtaget din opkrævning, så skriv til Jannie på sekretariatet jde@fnforbundet.dk. Hvis du betaler sent, så tag gerne kvitteringen med.