Louise Riis
29. januar 2020

Fornem pris til dansk forsker

Louise Riis Andersen, seniorforsker ved DIIS, har vundet den prestigefyldte Sage Award for artiklen: ʻCurb your enthusiasm: Middle-power liberal internationalism and the future of the United Nations’.

Artiklen argumenterer for, hvordan små- og mellemstore stater med fordel kan genoptage den mere pragmatiske og kompromissøgende liberale internationalisme og dermed skabe stabilitet i den krise, den internationale orden befinder sig i – og potentielt at forstærke deres egen position i en fremtidig orden.

Landsformand Jørgen Estrup benyttede Andersens argumentation til at understrege budskabet i hans politiske beretning på sidste landsmøde: ”Pragmatisk realisme omkring FN’s muligheder er givetvis på sin plads. Men det forhindrer ikke, at visionerne omkring verdensmålene og engagementet for klimaindsats og bæredygtig udvikling gives frit spillerum.”