WEF 2020 Risk Outlook Likelihood
21. januar 2020

Det besværlige FN-spor er den korteste vej til målet

Verdens problemer hænger sammen, og det gør løsningerne også. Det understreger årets risikoanalyse fra World Economic Forum, der i denne uge mødes i Davos i Schweiz. Præcist som det i årevis er blevet understreget i FN’s Verdensmål

Af journalist Kirsten Larsen

World Economic Forum har netop udgivet sin årlige Globale Risikorapport, og for første gang er de fem mest sandsynlige risici grønne, de er relateret til klima og miljø. Ekstremt vejr, fejlslagen begrænsning af klimaforandringerne, menneskeskabte miljøødelæggelser, tab af biodiversitet og større naturkatastrofer. Tre af dem er samtidigt i top fem på listen over, hvad der vil have den største negative indvirkning på menneskers liv.

Den årlige risikoanalyse advarer også om ikke at stirre sig blind på netop de fem øverste punkter på listen over alle de problemer, verden står over for. Heller ikke selv om tiden er ved at løbe fra beslutningstagerne, og nogle af de grønne udfordringer kræver handling nu, hvis vi skal undgå de værste følger. For tingene hænger sammen, viser risikorapportens edderkoppespind af forbindelser mellem det, den anser for alle de største trusler lige nu.

“Uden økonomisk og social stabilitet kan landene mangle de økonomiske midler og råderum, den politiske kapital og den sociale støtte, der er nødvendig for at takle de vigtigste globale risici,” hedder det i rapporten. Den peger på, at mennesker overalt i verden er gået på gaden i utilfredshed med den måde deres regeringer forvalter økonomiske og sociale emner på.

Det er derfor, vi har Verdensmålene, den hidtil bedste køreplan for, hvordan vi løser de støste problemer og skaber en bedre, sikrere, sundere verden for alle. De besværlige og til tider næsten uoverskuelige sammenhænge blev tænkt ind i de 17 bæredygtige udviklingsmål for mere end 5 år siden. Og det er derfor, det er vigtigt at forfølge alle 17 mål - også hvis vi i første omgang har fokus på den mest overhængende udfordring - klima og miljø.

Indtil videre er der ikke fundet hurtige smutveje til en bæredygtig verden. Man kan ikke klare udfordringerne en ad gangen og sætte et flueben. Problemerne hænger sammen, og det gør løsningerne også.

I de følgende uger vil FN-forbundet i en serie podcasts sætte fokus på sammenhængen mellem arbejdsmarkedet og den grønne omstilling herhjemme og globalt under titlen: “Sociale rettigheder - Grønne udfordringer.” Følg med her på hjemmesiden.