Klimapære
8. december 2020

Anbefalinger til den danske regering

To høringssvar er for nylig sendt afsted fra NGO-forummet 92-gruppen til Regeringen. Ét i forbindelse med global afrapportering for de internationale effekter af den danske klimaindsats under Klimaloven; et andet angående hvilke elementer i EU-lovgivningen om god selskabsledelse og due diligence, som 92-gruppen finder særligt vigtige for regeringen at betone overfor EU-Kommissionen. 

FN-forbundet er medunderskriver på dem begge. Find høringssvarene her 

 

Fotos af Singkham fra Pexels