UNSG i Paris Christelle Alix / UNESCO
12. november 2019

Til kamp for multilateralismen

For at overkomme de udfordringer, multilateralismen står overfor i dag, må den være inklusiv. Det vil sige med fuld deltagelse fra civilsamfundet – også unge. Sådan lød det fra FN’s generalsekretær, Antonio Guterres til åbningen af Paris Peace Forum, hvor også udenrigsminister Jeppe Kofod deltager.

Det er andet år i træk, forummet, der samler stats- og regeringschefer, ministre og højniveaurepræsentanter for internationale organisationer og civilsamfundet samt ledende forskere mødes i Paris. Sammen skal de diskutere fælles løsninger på en række af verdens store udfordringer i lyset af den øgede geopolitiske rivalisering, globaliseringen, den teknologiske udvikling og klimaforandringerne. Et gennemgående tema for forummet er vigtigheden af at forsvare og udvikle det internationale regelbaserede samarbejde: multilateralismen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”De store udfordringer verden står over for, kan vi kun løse i fællesskab. I de 75 år, der er gået siden 2. verdenskrig, har vi opbygget et stærkt sæt internationale institutioner, normer og konventioner, der har tjent os godt. Men det er en nyskabelse, vi ikke må tage for givet. Derfor er der brug for lande, der vil forsvare de fælles spilleregler og sikre, at de overholdes.”

Eller med generalsekretærens ord: “So let us fight, fight and not give up”. Læs mere her.

Foto: Christelle Alix / UNESCO