24. september 2019

Stærk alliance for multilateralisme

Kommentar fra landsformand Jørgen Estrup, der deltager i parlamentarikerdelegationen til FN's 74. Generalforsamling. 

Det multilaterale system og ikke mindst FN har igennem de senere år været under voldsomt pres. Den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen kunne i sin ministertid slippe af sted med at skrive en kronik i Politiken om den fremtidige danske udenrigspolitik, hvor FN ikke var nævnt med et ord. Og der er stadig danske politikere, som ikke når længere end EU, når de ser muligheder i et regelbaseret internationalt samarbejde.

Men det vil ændre sig i den kommende tid. EU’s ’førerhunde’ – Frankrig og Tyskland – annoncerede allerede i april, at de ville danne en ’Alliance for Multilateralism’, og den lanceres nu torsdag i New York med Canada, Mexico, Chile og Singapore som partnere. Alliancen skal genskabe den globale støtte en verden ledet gennem en stabil, regelbaseret international orden. 

Og det er ikke tilfældigt, at starten på FN’s generalforsamling er valgt som anledning: ’The UN is the center of multilateral order’, hedder det i den officielle lancering, og det er på udfordringerne fra fred, sikkerhed, klima, bæredygtighed og menneskerettigheder alliancen skal vise resultater.

Initiativet flugter med den danske regerings meldinger i New York. Danmark bakker op om initiativet og den nye udenrigsminister Jeppe Kofoed er selv medarrangør af et seminar om mindre landes støtte til en multilateral orden for fred og sikkerhed-

Præsident Trump nævnes ikke. Men reelt er det ham og hans ligesindede, som er målet. En stærk multilateral alliance blandt FN’s medlemslande skal være det modsvar, som kan genskabe tilliden til vores fælles fremtid.

Jørgen Estrup