22. oktober 2019

Solidarisk klimabistand kræver langsigtet politisk aftale

Regeringens forslag til Finansloven (FL20) lever ikke op til de løfter, som Danmark afgav på klimatopmødet i København 2009. Forslaget øger den danske bistand til klimaindsats i udviklingslandene væsentligt, men finansieringen er ikke solidarisk. Midlerne tages fra de 0,7 % af BNI, som er afsat til kampen imod fattigdom og underudvikling.

Finansieringen er ikke ny og ekstra, som lovet.

Skiftende danske regeringer har siden 2009 fortrængt det løfte, som i København blev givet til udviklingslandene. Det kan der ikke rettes op på i en enkelt finanslov. Det kræver en samlet plan, som gradvis tilfører den manglende finansiering. Og det kræver politisk ansvar og vilje i Regering og Folketing.

Derfor opfordrer FN-forbundet til, at der i forbindelse med vedtagelsen af FL20 indgås en langsigtet politisk aftale om klimabistanden. Aftalen skal sikre, at den samlede udviklingsbistand i de kommende år gradvis øges til det niveau, som indfrier løfterne fra COP 15 i 2009 gennem tilførsel af ny og ekstra finansiering.

Dette er en forudsætning for, at regeringens ønske om: ’en udviklingspolitik, der er solidarisk, fair og retfærdig’, kan realiseres.

Udtalelse fra FN-forbundet den 25. oktober 2019 

 

Se også: Globalt Fokus: En global klimakamp kræver et globalt ansvar