Global Trends 2019 UNHCR/Andrew McConnell
20. juni 2019

Over 70 millioner mennesker er på flugt

Antallet af mennesker, der er flygtet fra krig, forfølgelse og konflikt, oversteg 70 millioner i 2018. Dette er det højeste niveau, der er blevet registreret af UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, i organisationens næsten 70 års virke.

Data fra UNHCR’s årlige Global Trends-rapport, der netop er offentliggjort, viser, at næsten 70,8 mio. mennesker lige nu er tvunget på flugt. Med til perspektivet hører, at det er dobbelt så mange som for 20 år siden, 2,3 mio. flere end for et år siden, og det svarer til en befolkningsstørrelse mellem Thailands og Tyrkiets.

De 70,8 mio. er endda konservativt sat, da især krisen i Venezuela stadig kun delvist afspejles i dette tal. Alt i alt har omkring fire mio. venezuelanere forladt deres land ifølge data fra de lande, der modtager dem. Det gør situationen til en af de største landflygtighedskriser i verden i den senere tid. Selv om størstedelen har brug for international flygtningebeskyttelse, har kun omkring en halv million venezuelanere i dag taget det formelle skridt at søge om asyl.

”Det, vi kan se af de nye tal, er en yderligere bekræftelse på en længevarende tendens med et stigende antal mennesker, der har brug for beskyttelse fra krig, konflikt og forfølgelse. Mens måden at tale om flygtninge og migranter ofte skaber splittelse, er vi også vidne til en utrolig generøsitet og solidaritet, især fra lokalsamfund, der selv huser et stort antal flygtninge. Vi oplever ligeledes et hidtil uset engagement fra nye aktører, herunder udviklingsaktører, private virksomheder og enkeltpersoner. Det ikke blot afspejler, men udgør også selve ånden i den nye globale flygtningepagt (Global Compact on Refugees),” siger FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi.

“Vi skal bygge videre på disse positive eksempler og fordoble vores solidaritet med de tusindvis af uskyldige mennesker, der hver dag bliver tvunget til at flygte fra deres hjem.”

Rapportens tal på 70,8 mio. flygtninge og fordrevne dækker over tre hovedgrupper. Den første er flygtninge– mennesker, der er tvunget til at flygte fra deres land på grund af konflikter, krig eller forfølgelse. I 2018 nåede antallet af flygtninge 25,9 mio. på verdensplan, 500.000 mere end i 2017. Tallet inkluderer i alt 5,5 mio. palæstinensiske flygtninge, som FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA) yder omsorg for.

Den anden gruppe er asylansøgere – personer uden for deres hjemland, der modtager international beskyttelse, men afventer resultatet af deres krav på flygtningestatus. Ved udgangen af ​​2018 var der 3,5 mio. asylansøgere globalt.

Den tredje og største gruppe på 41,3 mio. er mennesker, der er drevet på flugt til andre områder inden for deres eget land, og som normalt betegnes internt fordrevne.

Omfanget af flygtninge og fordrevne er fortsat med at vokse hurtigere, end det kan lykkes at finde løsninger til mennesker, der er drevet på flugt. Den bedste løsning for flygtninge er at kunne vende hjem frivilligt – og under sikre og værdige forhold. Andre løsninger indebærer integration i asyllandet eller genbosættelse som kvoteflygtning i et tredjeland. Men kun 92.400 kvoteflygtninge blev genbosat i 2018, mindre end 7 procent af dem, der afventer genbosættelse. Omkring 593.800 flygtninge var i stand til at vende hjem, mens 62.600 fik statsborgerskab i deres asylland.

“I enhver flygtningesituation, uanset hvor den er, og hvor længe den har varet, bliver der nødt til at blive lagt vedvarende vægt på at finde løsninger og fjerne forhindringer, der står i vejen for, at folk kan vende hjem,” siger Grandi. “Dette er et komplekst arbejde, som UNHCR konstant er involveret i, men som også kræver, at alle lande står sammen om det fælles mål. Det er en af ​​vor tids store udfordringer.”

 

Foto © UNHCR/Andrew McConnell