FMDK19
10. juni 2019

Mød os på Folkemødet på Bornholm

Med en bred vifte af samarbejdspartnere skal vi spille og debattere henover de 4 dage på Bornholm om klima, konventioner, Verdensmålene, kvinderettigheder, Arktis, sociale rettigheder og meget, meget mere. Se vores program her.

 

TORSDAG

 

15.30 – 16.30
Folkeoplysningens Telt
C8, Cirkuspladsen

Klodens Dilemma

Kom til spil-eftermiddag og deltag i et helt nyt spil om klima og bæredygtighed. FN’s 193 medlemslande har sat sig 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, herunder at de skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Men er det realistisk, at de enkelte lande - særligt de store klimasyndere - tilsidesætter deres egne økonomiske interesser og ændrer spor? Vi debatterer og spiller os gennem dilemmaet. Der er guf til de smarte og græshopper til taberne - og klimaforandring til alle. Spillet foregår ved afslutningsceremonien for Paris-aftalen, hvor verdens lande har forpligtet sig på at reducere udledningen af drivhusgasser, så den gennemsnitslige temperaturstigning kan holdes under 2 grader. Men hvordan skal det ske? Du er med ved bordet og træffer beslutningerne. Spillet varer ca. 45 min. Spillet er designet af højskolelærer Peter Westermann, Grundtvigs Højskole.

Samarbejdspartnere: Grundtvigs Højskole, LOF - Liberalt Oplysning Forbund og Højskolerne.  

17.00 – 17.45
Verdensmålenes Telt
A40, Verdensmålenes Plads

Spørg eksperterne: Hvad er Danmarks udfordringer, og hvordan løser vi dem?

Med dette arrangement ønsker vi at kaste lys over, hvordan det egentlig går med Danmarks indsats for at bidrage til at realisere Verdensmålene, hvor Danmark har sine udfordringer og hvordan vi løser dem?

Trods velstand, velfærd og vindmøller, er der stadig lang vej før, at Danmark, indenrigs-og udenrigs, lever op til de målsætninger, som alle FN-medlemsstater, herunder Danmark, skrev under på i 2015 med vedtagelsen 2030-dagsordenen.

Opnåelsen af verdensmålene er et arbejde relevant for alle i Danmark på tvæs af sektorer. Derfor sætter vi en række eksperter fra forskellige dele af Danmark sammen i et åbent samråd i Verdensmålenes Telt til at give konkrete svar på, hvor udfordringerne ligger i at opnå alle 17 Verdensmål, og hvordan vi løser dem.

Debattører:

 • Administrerende direktør, Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen
 • Direktør, Women Deliver, Katja Iversen
 • Formand, Globalt Fokus og generalsekretær, Care Danmark, Rasmus Stuhr Jakobsen

Samarbejdspartnere: Dansk Erhverv, Globalt Fokus og 92-gruppen


[Torsdag kan du også opleve Lena Jørgensen, medlem af FN-forbundets bestyrelse, og her på vegne af Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder i debatten: Menneskerettigheder – det ultimative middel mod korruption på CISU's stand, Kutteren Anton kl. 13 - 14]

 

LØRDAG

 

11.50-12.50
Folkeoplysningens Telt
C8, Cirkuspladsen


Når internationalt samarbejde fungerer: Arktis. Kan vi forvente, at samarbejdet og stabiliteten varer ved?

Det arktiske område er et af de områder i verden, der har flest internationale konventioner bundet til sig – og hvor det internationale samarbejde respekteres. Men det er også et krydsfelt af stormagtsinteresser med en stadig øget risiko for konflikt, klimaforandringer og spørgsmålet om selvbestemmelse og overlevelse for de knap 4 mio. indbyggere i det arktiske område. Midt i det hele ligger Grønland. Grønland og Arktis er måske et af de bedste eksempler i på, hvordan Verdensmålene hænger sammen. For at sikre lighed og bæredygtige byer og lokalsamfund er der brug for anstændige jobs og økonomisk vækst. Til det er der brug for ansvarligt forbrug samt sundhed og trivsel. Forud for det, er der brug for Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Hvilke konventioner og institutionelle rammer er vigtigst for Arktis? Hvad har det betydet for miljøbeskyttelsen? For den militære stabilitet? For den grønlandske befolkning? Kan vi forvente, at samarbejdet og stabiliteten varer ved?

Debattører:

 • Aaja Chemnitz Larsen, Politiker, Inuit Ataqatigiit
 • Torleif Jonasson, Generalsekretær, FN-Forbundet
 • Lars Bangert Struwe, Generalsekretær, Atlantsammenslutningen

Samarbejdspartner: Atlantsammenslutningen.

 

15.00-15.45
Menneskerettighedsteltet
F6, Ved Folkemødehuset


Danmark i paradigmeskiftet. Kan sociale rettigheder gradbøjes?

Som følge af finansloven 2019 blev det besluttet at sænke integrationsydelsen markant. Som konsekvens bliver flygtningefamilier tvunget længere ud i fattigdom. Allerede inden det blev besluttet at sænke integrationsydelsen vurderede Institut for Menneskerettigheder, at ydelsen ikke lever op til grundlovens krav om at sikre et eksistensminimum for dem, som ikke selv kan forsørge sig og sine. Når vi sætter menneskerettighederne til debat, er det ofte frihedsrettighederne, som vejer tungest, mens de sociale og økonomiske rettigheder glider i baggrunden. Derfor sætter FN-forbundet sammen med Amnesty fokus på de sociale og økonomiske rettigheder, når vi spørger: Hvordan ser paradigmeskiftet og princippet om midlertidighed ud, hvis man ser på det ud fra den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder? Hvordan stiller det familier og børn, som rammes af paradigmeskiftet? Kan menneskerettighederne gradbøjes? Og er det i så fald i pagt med Verdensmålene?

Debattører:

 • Claus Juul, Juridisk Konsulent, Amnesty International Danmark
 • Morten Goll, Adm. direktør, Trampolinhuset
 • Jørgen Estrup, Landsformand, FN-Forbundet
 • Simon Pihl Sørensen, Folketingskandidat, Socialdemokratiet
 • Mozhdeh Ghasemiyani, Psykolog, Selvstændig

Samarbejdspartnere: Amnesty International Danmark, Institut for Menneskerettigheder

 

17.00-19.00
Højskolernes Telt  
A5, Danchells Anlæg

 

Klodens Dilemma

Kom til spil-eftermiddag og deltag i et helt nyt spil om klima og bæredygtighed. FN’s 193 medlemslande har sat sig 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, herunder at de skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Men er det realistisk, at de enkelte lande - særligt de store klimasyndere - tilsidesætter deres egne økonomiske interesser og ændrer spor? Vi debatterer og spiller os gennem dilemmaet. Der er guf til de smarte og græshopper til taberne - og klimaforandring til alle. Spillet foregår ved afslutningsceremonien for Paris-aftalen, hvor verdens lande har forpligtet sig på at reducere udledningen af drivhusgasser, så den gennemsnitslige temperaturstigning kan holdes under 2 grader. Men hvordan skal det ske? Du er med ved bordet og træffer beslutningerne. Spillet varer ca. 45 min. Spillet er designet af højskolelærer Peter Westermann, Grundtvigs Højskole.

Samarbejdspartnere: Grundtvigs Højskole, LOF - Liberalt Oplysning Forbund, Højskolerne

 

SØNDAG

 

10.00-11.00  
Kutteren Anton
H14, Allinge Havn


Består Danmark sin eksamen i kvinderettigheder?

FN har i år indkaldt Danmark til ”eksamen” i Kvindekonventionen. Vi liner det grønne bord op. 

FN’s kvindekonvention (CEDAW) fylder i år 40 år. Alle lande, der har underskrevet konventionen, bliver med jævne mellemrum indkaldt til FN for at rapportere på, hvordan de sikrer efterlevelse af konventionen. I år er det Danmarks tur. Vi tester formen forud for Danmarks ”eksamen”. Kom og få mere viden om FN’s kvindekonvention og vær med til at afgøre, om Danmark består.

Debattører:

 • Torleif Jonasson, Generalsekretær, FN-Forbundet
 • Lise Johansen, Direktør, Kvinderådet
 • Anja K Søndergaard, Ungdomsdelegat, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Caroline Rusten, Director, UN Women Nordic Liaison Office

Samarbejdspartnere: CISU, Kvinderådet

 

FN-forbundets deltagelse i Folkemødet er støttet af Hermod Lannungs Fond.