Michael Møller UN Photo/Violaine Martin
22. oktober 2019

Løsningerne kommer ikke fra toppolitikerne

Trods alle problemer, så lever mennesker generelt bedre og længere og fredeligere end tidligere. Det er det, vi har at tabe, hvis vi ikke bliver bedre til at bestyre verden. Sådan lød det fra FN’s nyligt afgåede generaldirektør for hovedkvarteret i Geneve, Michael Møller, da FN-forbundets studietur mødte ham i Geneve.

Af Kirsten Larsen 

Men der er en pris at betale for de store fremskridt. Den pris er blandt andet klimaforandringer og en gigantisk ulighed, hvor en lille gruppe mænd ejer mere, end halvdelen af jordens befolkning gør. Prisen har også været en manglende tillid til politikerne og til systemet, som har svært ved at takle de store eksistentielle problemer.

“Næsten alle landes politiske systemer er kortsigtede. Politikernes evne og vilje til at tage langsigtede beslutninger er begrænsede af deres valgperioder, mens behovet for langsigtede løsninger er enormt. Det betyder, at det er svært at få truffet de rette beslutninger,” vurderer Michael Møller.

Andre træder til

Situationen smitter selvfølgelig af på FN-systemet.

“Verden har brug for FN. Men FN bliver tilsidesat og underfinansieret. Folk ser stort på internationale love og regler, normer og standarder. Man tror, man ikke behøver dem. Men vi har brug for det multilaterale system for at kunne takle klimaforandringer og migration, korruption, og sundhedsproblemer og alle de andre globale udfordringer. Vi har brug for systemet til at hjælpe os fremad med for eksempel Parisaftale og Verdensmål,” siger Michael Møller.

I FN-systemet ser han ofte politikerne og diplomaterne køre fast i højspændte forhandlinger i New York, mens landene er i stand til at forhandle og finde praktiske løsninger i Geneve - FN’s operationelle centrum. Samtidigt er der stadigt flere forskellige aktører, der driver processen fremad. Når Trump trækker USA ud af Paris-aftalen, så træder de store byer i karakter, og New Yorks tidligere borgmester, rigmanden Michael Bloomberg, har nu i to år betalt USA’s bidrag til FN’s klimasekretariat. 

“De 17 Verdensmål havde vi aldrig fået vedtaget, hvis ikke civilsamfundet og dele af erhvervslivet havde presset på. Der er blevet oprettet en gruppe af SDG-byer, Verdensmålsbyer, der deler deres erfaringer med at nå de 17 mål. De mest spændende aktører er ikke på nationalt niveau,” siger Michael Møller med en undskyldning til den tidligere folketingspolitiker i FN-forbundets gruppe.

Som han ser det, er verden ved at bevæge sig fra et system, hvor staterne er hovedansvarlige, til et “multistakeholdersystem” et system med mange aktører og ansvarlige, en form for multipartnerstyring med for eksempel civilsamfundet, den private sektor og lokalpolitikerne med i beslutningsprocessen. Lige nu er verden i en overgangsfase, verden sidder mellem to stole, hvilket aldrig er behageligt, men der kommer vi nok til at sidde nogle år endnu.

Michael Møller blev i sommer pensioneret fra posten som generaldirektør for FN’s Hovedkvarter i Geneve - den tredje højeste stilling i FN-systemet. Han har - blandt meget andet - været Generalsekretærens særlige udsending til Cypern og var i årevis en af tidligere generalsekretær Kofi Annans nære medarbejdere.

_________________________________________________

Kirsten Larsen er freelancejournalist med mange års erfaring med at rapportere om FN og international politik. Hun deltog i vores studietur til Geneve, der fandt sted 14.-16. oktober 2019.

UN Photo/ Violaine Martine