28. april 2019

Landsmøde 2019: Mød vores nye bestyrelse

 

Landsmødet i Aarhus er nu veloverstået. Efter knap 9 år som næstformand valgte Trine Marqvard Nymann Jensen at trække sig for at give plads til nye kræfter, og det blev Ditte Ingemann Hansen, der blev valgt. Ditte har i flere år været forperson for FN-forbundets kreds i København, der bl.a. markerede sig i efteråret med deres initiativ til at samle det københavnske civilsamfund og udarbejde en fælles skyggerapport på Københavns Kommunes implementering af Verdensmålene. 

Tak Trine! For dit engagement, for din støtte og for de mange, mange timer, du med smil og med gejst har lagt i FN-forbundet. Helt farvel bliver det - heldigvis - ikke for os til Trine, der blev valgt med stor opbakning fra Landsmødet til bestyrelsen. Sammen med Trine blev yderligere 6 personer valgt til bestyrelsen, der nu ser ud som følger:

 

Landsformand 
Jørgen Estrup
 
Næstformand 
Ditte Ingemann Hansen
 
Hovedkasserer
Flemming Thøgersen (Fora)
 
Bestyrelsen
 
Berit Holbech Asmussen
 
Caroline Lauritsen
 
Finn Reske-Nielsen 
 
Hanne Severinsen (Venstre) 
 
Holger Hansen 

Kim Frederichsen (Dansk Russisk Forening)

Kurt Mosgaard 

Lena Jørgensen (Den Danske Helsinki Komité for Menneskerettigheder)
 
Mette Annelie Rasmussen (Radikale Venstre) 
 
Siw Busborg

Theresa Hansen (Interstep)

Trine Marqvard Nymann Jensen