Pige på cykel
19. august 2019

Har kvoteflygtninge brug for Danmark?

"Et tilbud om midlertidigt ophold i Danmark er en trussel om ny usikkerhed. Det er det sidste, de har brug for. Det er meningsløst. (...)Danmark skal ikke åbne for kvoteflygtninge, hvis vi politisk mangler rygraden til at tage et humanitært ansvar på flygtningeområdet. I så fald har kvoteflygtninge ikke brug for Danmark." Sådan skriver landsformand for FN-forbundet, Jørgen Estrup i Politiken.

Den nye udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, er en sympatisk person, som åbent erklærer, at han vil tænke problemerne om kvoteflygtninge igennem, før han træffer beslutninger (Pol. 15/08). På den ministerpost er det ikke lige en tilgang, vi har været vant til de seneste år, så det skal han bestemt have tak for.

Men problemet er, at hans tanker om kvoteflygtninge endnu ligger under for de politiske fordrejninger, som forgængeren har efterladt i ministerkontoret. Kvoteflygtninge kan ikke vende tilbage til deres hjemland eller blive i det land, de i første omgang er flygtet til. Derfor hjælper FN dem til et tredje land, hvor de kan leve sikkert. Der er ikke tale om flygtninge, som er “flygtet ud af land A, fordi der er krig, og lander i en flygtningelejr i land B, og vi beslutter os for at genbosætte derfra til Danmark”, sådan som ministeren åbenbart mener.

Det er ikke den umiddelbare livsfare og behovet for beskyttelse, som er problemet for kvoteflygtninge. Det problem har FN i første omgang taget sig af gennem anbringelse i sikre flygtningelejre. FN beskytter dem, men opholdet i flygtningelejre år efter år giver ikke mening, når man ikke kan vende tilbage til hjemlandet. Kvoteflygtninge har behov for et liv og en fremtid. Det kræver genbosættelse uden for lejrene. Det problem har Danmark siden 70’erne og indtil 2016 bidraget til at løse.

Derfor giver det ikke mening, at Tesfaye argumenterer, som følger: når der “så kommer fred i land A, så synes jeg, det er helt rimeligt, at folk får inddraget deres opholdstilladelse i Danmark og bliver hjulpet hjem for at genopbygge deres hjemland”. Kvoteflygtninge har brug for genbosættelse – netop fordi de ikke kan sendes tilbage til hjemlandet. Et tilbud om midlertidigt ophold i Danmark er en trussel om ny usikkerhed. Det er det sidste, de har brug for. Det er meningsløst.

Hvis den nye regering reelt ikke er parat til at hjælpe de flygtninge, som er strandet i FN’s flygtningelejre, så bør det siges klart og tydeligt. Danmark skal ikke åbne for kvoteflygtninge, hvis vi politisk mangler rygraden til at tage et humanitært ansvar på flygtningeområdet.

I så fald har kvoteflygtninge ikke brug for Danmark.

Jørgen Estrup,
Landsformand, FN-forbundet

 

Indlægget er bragt i redigeret form i Politiken mandag den 19. august.