Konvoj
10. september 2019

For lidt FN i nye forsvarsstrategi

Gennem de seneste år har Danmark reduceret sine bidrag til FN’s fredsbevarende operationer, ikke mindst i Afrika, så der nu kun er en lille håndfuld danskere tilbage blandt de 100.000 uniformerede FN-udsendte. Det bør der rettes op på.

FN-forbundet glæder sig over, at regeringen vil øge det danske bidrag til fredsopbygning og stabilisering af konfliktramte lande og til den internationale indsats imod terrorisme. De nye initiativer viser, at Danmarks samlede indsats på området er andet og mere end militære udsendelser, idet det er vores samordnede militære og civile bidrag, som hjælper til med at forebygge og løse internationale konflikter.

Vores fælles klode er desværre fortsat plaget af væbnede konflikter. Mange tusinder af vore medmennesker er udsatte for krigens gru og må flygte fra hus og hjem til fredeligere egne. FN’s fredsbevarende operationer og konfliktforebyggende indsatser har mange steder gjort en positiv forskel.

Danmark har imidlertid gennem de seneste år reduceret sine bidrag til FN’s fredsbevarende operationer, ikke mindst i Afrika, så der nu kun er en lille håndfuld danskere tilbage blandt de 100.000 uniformerede FN-udsendte. Det bør der rettes op på. FN-forbundet mener, at Danmark bør bidrage mere til fred og stabilisering rundt om i Verden gennem FN. 

Vore soldater og militære kapaciteter gør en stor forskel, men de bør ikke stå alene med opgaven. Vi bør lægge mere vægt på samtænkte militære og civile indsatser, bl.a. gennem midler til FN’s Fredsopbygningsfond og gennem udsendelse af flere politifolk og civile eksperter til Verdens brændpunkter.

For eventuelle spørgsmål eller uddybende kommentarer, kontakt da Kurt Mosgaard, tidl. generalmajor, medlem af FN-forbundets bestyrelse, tel.: 2554 6405, e-mail: k.mosgaard@hotmail.com eller Jørgen Estrup, landsformand for FN-forbundet, tel.: 3070 3325, e-mail: jedc@jorgenestrup.dk

 

UN Photo/Harandane Dicko