Ansigter
10. december 2019

En vigtig kamp for alle

I dag er FN’s Menneskerettighedsdag. Men fra Verdenserklæringens løfte om, at ”alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder,” til virkeligheden, er der desværre stadig en lang vej. Eksemplerne på brud på kvinders rettigheder står nærmest i kø.

Det skriver Ole Olsen, der er medlem af vores Menneskerettighedsudvalg:

Kvinderettigheder, også mænds ansvar!

Eksemplerne på overgreb på kvinder står i kø her på 71-års dagen for Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. I indien er en kvinde nyligt voldtaget og dræbt af 4 mænd – vist en slags ”straf” for, at hun som kvinde ville gå alene i biografen. Sara Omar har fået den danske Menneskerettighedspris for sit forfatterskab om overgreb mod kvinder i Mellemøsten. Den engelske prins Andrew har udtalt sig uden spor forståelse for kvinders seksuelle rettigheder. Unge indvandrerkvinder i Danmark siger, de er udsat for stærk social kontrol. Og der er langt til ligeløn for kvinder og mænd med samme arbejde.

Forestillingen om, at kvinder er at regne som underordnet mænds interesser, har levet i årtusinder. Den findes i de 10 bud, den findes i andre religioner, den fandtes i Vikingetiden og historisk er ligeret en ret ny forestilling, selv om den burde være indlysende. Og at det er kvinders egen skyld, hvis de bliver udsat for vold er en fortælling, der fortsat lever i rigtig mange lande.

Vi står ellers umiddelbart foran 30-årsdagen for vedtagelsen af FN’s konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder – underskrevet af langt de fleste lande i verden. Den manglende ligeret og ligestilling skyldes altså generelt ikke mangel på viden eller på formel accept af at kvinder og mænd er ”født lige i værdighed,” som det formuleres i Verdenserklæringen for Menneskerettigheder. Men at ændre tankegang hos især mænd er åbenbart som at ændre kurs på en supertanker

I FN er arbejdet for kvinders ligestilling omfattende. For 25 år siden blev der i Beijing vedtaget handlingsplaner for at virkeliggøre kvindekonventionens principper. UN Women er en særlig FN-organisation med ansvar for at styrke kvinders rolle i samfundet, og FN’s Befolkningsfond, UNFPA har som sit absolutte fokus at alle kvinder og piger skal kunne bestemme over egen krop, giftermål og graviditet. Og der har været mange resultater af indsatsen, men ikke nok.

Blandt de 17 verdensmål fra 2015 handler mål 5 udelukkende om ligestilling – opdelt på delmål indenfor en række samfundsmæssige sammenhænge. Den globale bane er med konventioner og konkrete mål kridtet meget grundigt op, så der er et godt (FN-)grundlag at handle på.

Men der mangler handling og effektiv opbakning. Man får desværre ofte det indtryk, at ligeret for kvinder er en kamp, som alene kvinder skal kæmpe. Intet kan være mere forkert. Menneskerettigheder er en vigtig kamp for alle, og jeg er overbevist om, at det ville give et skub fremad, hvis flere mænd ville engagere sig. Et naivt ønske kunne være at se f.eks. Trump, Erdogan, Modi (Indiens premierminister) og Paven bruge deres politiske energi til støtte for kvinders rettigheder. Internationale organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch m.fl. kunne også godt gøre mere for at hjælpe til med, at de FN-vedtagne rettigheder bliver dagligdag for langt flere kvinder.

Debatindlægget er også bragt i Jyllands-Posten den 10. december 2019.
UN Photo/ Oliviero Toscani